czwartek, 25 maja 2023

Import w czerwcu jako domknięcie kwartału i I-go półrocza

1. Miesiąc zainauguruje Maran Gas Apollonia 11-tym zawinięciem - spot z Sabine Pass. ETA 02.06.
2. Odbędzie się 3-cie zawinięcie LK Knutsen OAS - tym razem spot z Ingleside. ETA po 08.06.
3. Debiut GG Knutsen OAS nie odbędzie się w VI - prawdopodobnie na pocz. VII - spot z Freeport!!!
4. Raczej nadal nie będzie ładunku z Calcasieu Pass - do VIII(?) oba Knutsen ↑ będą zwozić spoty.
5. Odbędzie się 1 dost. z Ras Laffan domykająca I pół.- typ. z 9-ma. ETA ok.17.06.(?) Al Utouriya v Al Hamla. 
6. Odbędą się 1-2 dost. kontraktowe z Sabine Pass/Ingleside, domykając I pół. do 10/11 ład. z 21/rok.
7. Liczba spotów stosownie do ↑ i ↓.
8. Prawdopodobnie będzie łącznie odebranych 6 dostaw, co sugeruje wczesna inauguracja VI (ad 1).

*****  ***

Domknięcie I półrocza rozwiąże pewne wątpliwości, niedopowiedzenia i nietypowości obserwowane w naszym imporcie LNG, opartym zasadniczo na 4-ch kontraktach długoterminowych:
- Qatargas-1 i Qatargas-2, dostawy z Ras Laffan, w łącznym wym. 1,65 mln ton/rok, w formule DES,
- Cheniere Marketing International, z Sabine Pass v Ingleside, w wym. 1,45 mln ton/rok, w form. DES,
- Venture Global, dostawy z Calcasieu Pass, w wymiarze 1,5 mln ton/rok, w formule FOB.

Łączny nominał kontraktów długoterminowych w wysokości 4,6 mln ton/rok, jest porównywalny z całorocznym eksportem norweskiego terminala na wyspie Melkøya. Niebawem przedstawię efekt wytwórczy tego terminala po roku od jego reaktywacji po pożarze we IX-2020 roku i w trakcie wojny kacapskiej.

Wacław Sałaban, maj 2023 roku.

rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak
- najgorszy sort klechy w cywilu.

[kongres "Kościół-Edukacja-Wychowanie" zorganizowany przez ruch "Europa Christi" w klasztorze w Wigrach]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,