piątek, 22 listopada 2019

Wydano …

Szczegółowo o Rozporządzeniu Ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 29.01.2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania pisałem w Wyszło … (18.03.2018 r.). Teraz wydano…

Tak wygląda DYPLOM JACHTOWEGO KAPITANA
NA JACHTACH O POJEMNOŚCI BRUTTO (GT) DO 200.


Strony: 4/1 (↑)  i 2/3 (↓).ws, listopad 2019 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,