8. Ściąga o przelicznikach

Gaz ziemny, jako różnoraka mieszanina gazów o różnych, w zależności od źródła wydobycia, własnościach fizykochemicznych, pomimo znacznego oczyszczenia przed skropleniem nadal w zasadniczej kwestii, tj. wartości energetycznej tego surowca, jest niejednorodny (LNG ≠ LNG).

Tym samym nie ma idealnie precyzyjnych przeliczników: ciężarowo - objętościowo - energetycznych
[ mld / mln / tys  >  ton / m3 / GWh  >  g.zm. / LNG ]. Najpopularniejsze wzory przybliżające:

~ 0,43 tony LNG = 1 m3 LNG = ~ 600 m3 gazu ziemnego
~ 0,44 tony LNG = 1 m3 LNG = ~ 580 m3 gazu ziemnego
[dla dostaw do Terminalu Świnoujście i przy średniej racie 3,33% zużycia gazu na regazyfikację
- na podstawie szczątkowych danych w długim okresie obserwacji]
Są źródła podające ciut inne przeliczniki: 0,4tony LNG = 1 m3 LNG = 630 m3 gazu ziemnegoale bez podania źródła gazu ziemnego jako surowca LNG tak przeliczanego oraz bez informacji o sposobie rozliczenia zużytej raty na ogrzanie LNG w lotny gaz ziemny.

LNG ≠ LNG, z powodu różnych źródeł gazu ziemnego, różnic w technologii oczyszczania i skraplania, w końcowym efekcie różnej kaloryczności gazów, również różnych technologii regazyfikacji, no i w wyniku … tajemnic handlowych/politycznych dotyczących elementów cenotwórczych. Ufff… .

Ja używam wzorów oraz przyjmuję, że:

1 m3 gazu ziemnego = 11,1* kWh,   1 GWh = 150,15 m3 LNG

* wartość współczynnika konwersji (zależna od kaloryczności gazu) jest różna dla poszczególnych dostaw (jest też różna w różnych fazach rozładunku!) i jest identycznie poufna jak cena kubika gazu importowanego. Ja przyjmuję stałą wartość [11,1] w celach porównawczych odebranych dostaw w naszym terminalu.

Gaz-System określa wartość ciepła spalania g. ziemnego uzyskanego po regazyfikacji w zakresie: 11,177÷12,610 kWh/m3.
Natomiast wartość współczynnika konwersji wg. Gaz-System (…jako średnia arytmetyczna z ciepła spalania dla gazu lekkiego i ciężkiego…) = 11,897 … i ≠ (11,177+12,610)/2 (!)


Jeśli operuje się wielkościami:

- w miliardach, to dotyczy przeważnie m3 gazu ziemnego, np. zapotrzebowanie roczne kraju, roczna regazyfikacja,

- w milionach, to dotyczy najczęściej ton LNG w wymiarowaniu kontraktów, wielkości produkcji, eksportu/importu, rzadziej dotyczy m3 LNG,

- w setkach i dziesiątkach tysięcy, to głównie w m3 LNG określenie: wielkości pojedynczych ładunków, ładowności metanowców, objętości lądowych zbiorników LNG,

- w pojedynczych tysiącach m3 LNG określa się pojemność zbiorników jednostek napędzanych LNG,

- około jednego tysiąca, to w GWh wymiar energetyczny np. załadowanego/rozładowanego ładunku,

- kilkadziesiąt ton lub m3 LNG, to wielkość cysterny samochodowej/kontenerowej/wagonu LNG.

- w % (lub technokraci w ‰) określa się średniodobową samoregazyfikację ładunku, w celu określenia poziomu izolacyjności zbiornika. Obecnie budowane metanowce osiągają poziom 0,07%. Najnowsze konstrukcje 0,035%!
   
Charakterystyczne przeliczniki [0,43; 11,1; 150,15; 600] w operacjach mnożenia/dzielenia, umożliwiające przeliczanie: ton, m3, GWh, LNG><gaz.

Gaz ziemny importujemy dla „kWh”, nie dla różnych „kubików” i „ton”!

Od początku mojego zainteresowania technologią regazyfikacji LNG (-160oC) w Term. Świnoujście, ciekawi mnie jaka rata uzyskanego gazu ziemnego jest tracona na ogrzewanie skroplonego gazu ziemnego do temperatury gazu wtłaczanego do gazociągu, tzn. do systemu przesyłowego.
Początkowe moje szacunki oscylowały w zakresie 3÷5%. Następnie zawężały się kolejno do 3,5 → 3,45 → 3,33 %. Ale pod koniec XI-2023, na podstawie wiarygodnych danych z dwóch niezależnych źródeł podających wielkości w różnych wymiarach, + wyliczenie na dużych liczbach dobowych, dało wynik 3,01 % ze znikomym zaokrągleniem.
Oficjalny podawany: „Współczynnik procentowy zużycia LNG w celu przeprowadzenia procesu regazyfikacji Wyładowanych Ilości LNG”, tj. WZL = 1,5%. Istotna rozbieżność!


Średnie wielkości ładunków LNG w ramach dostaw realizowanych różnymi grupami metanowców powiązanych z eksportowymi terminalami / producentami (wyliczenie na koniec 2019 roku):

- z Ras Laffan, dowożone przez Q-Flex z rodowodem stoczni HHI i SHI: 213 tys.m3 (1418 GWh),
- z Ras Laffan, realizowane przez Q-Flex ze stoczni DSME: 207 tys.m3 (1377 GWh),
- z Sabine Pass i Cove Point, przez różne jednostki konwencjonalne: 152 tys.m3 (1014 GWh),
- z Melkøya, przez jednostki Arctic Princess/Voyager/Discoverer/Aurora: 140 tys.m3 (936 GWh).

Uwaga: jedynie ładunki z USA mają dość dużą rozpiętość wielkości, tzn. 128-165 tys.m3 (856-1097 GWh). Pozostałe grupy ładunków są w sobie znikomo różne.

Uzupełnienie 02.11.2022 roku: Wymiary skroplonego gazu ziemnego - LNG.

ws

4 komentarze:

 1. Dziękuję za ten tekst -choć chyba każdy wolałby żeby cały artykuł zawierał się w (1m3 LNG=0,5tony=10kwh=500Nm3 1GWh=150m3LNG) a Pańskie słowa :LNG ≠ LNG nie zostały nigdy przez nikogo napisane

  OdpowiedzUsuń
 2. Ale w czym jest problem? Żyjemy z miesiącem lutym zwymiarowanym jako 28 v 29 dni, i nieprawda, że co 4 lata luty ma 29 dni (są liczne wyjątki) :-)
  Mamy świadomość, że od wtorku do piatku, to nie to samo co od piątku do wtorku. Podobnie jest ze Świętami BN i W (BN → W ≠ W → BN). I DAJEMY RADĘ :-)

  OdpowiedzUsuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,