1. Kontrakty importowe LNG - PGNiG


[stan na 13.06.2019 r.]

      2014: Qatargas-1  (1 mln ton/rok)  Ras Laffan - Delivery Ex Ship - Q-Flex
                |
                |  2018: Qatargas-2  (1,17-1 mln)  Ras Laffan - DES - Q-Flex
                |           |
                |           | 2019: Cheniere Marketing International (0,13-1,45 mln) Sabine Pass/Corpus Christi-DES
                |           |           |
                |           |           | 2022: Venture Global Calcasieu Pass  (1 mln)  Calcasieu Parish - Free On Board
                |           |           |           |
                |           |           |           | 2023: Venture Global Plaquemines LNG (2,5 mln) Plaquemines Parish - FOB
                |           |           |           |           |
                |           |           |           |           | 2023: Port Arthur LNG  (2 mln)  Jefferson County - FOB
                |           |           |           |           |          |
                |           |           |           |           |          | 2018: Centrica LNG Company Ltd (9 ład.w 4-5 lat) - DES
                |           |           |           |           |          |           |
w latach  mln ton/liczba zawinięć [Q-Flex, 170 lub 150 tys.m3]        łącznie     ilość statków wg.wielkości/formuły

2018       1/11  1,17/13       -          -           -           -      0,00(?)    2,17/24       [24Q-F / 24FOB]   

2019-20  1/11  1,17/13  0,13/21      -           -          -       0,14/21   2,44/28       [24Q-F +41 / 28FOB]  

2021       1/11    1/11     0,13/21      -           -          -      0,14/21    2,27/26      [22Q-F +41 / 26FOB]  

2022       1/11    1/11     0,13/21  1/13,5       -          -     0,14/21   3,27/39,5      [22Q-F+41+13,5170/26D+13,5F]

2023       1/11    1/11     1,45/20  1/13,5  2,5/34   2/27       -         8,95/116      [22Q-F +94170 / 42DES+74FOB]

2024-33  1/11    1/11     1,45/20  1/13,5  2,5/34   2/27       -         8,95/116      [22Q-F +94170 / 42DES+74FOB]

2034    0,5/5,5  0,5/5,5  1,45/20  1/13,5  2,5/34   2/27       -         7,95/105      [11Q-F +94170 / 31DES+74FOB]

2035-41      -        -        1,45/20  1/13,5  2,5/34   2/27       -         6,95/94        [94170 / 20DES+74FOB]

2042           -        -        1,45/20  1/13,5  2,5/34   2/27       -         6,95/94        [94170 / 20DES+74FOB]


2043           -        -         -           -          2,5/34   2/27        -         4,50/61       [61170 / 61FOB]

W wyliczeniach dla poszczególnych okresów pominąłem dostawy spotowe ujęte w grafice: (+/-) 0,55 mln.

LEGENDA:
Główna dana w postaci zapisu np. 1,17/13 oznacza: 1,17 mln ton LNG w roku, dowiezione w 13 ładunkach. W przypadku braku odnośnika przy liczbie jednostek, oznacza to, że: dla dostaw katarskich jednostkami realizującymi są Q-Flex (210 tys.m3), a dla amerykańskich (jako założenie) jednostki konwencjonalne o ładowności min 170 tys.m3.
(1) dla tych dostaw przyjąłem ładowność dowożących metanowców po ok. 150 tys.m3.

Kolorem czerwonym zaznaczone są maksymalne wartości w latach uruchamiania produkcji i rozpoczęcia eksportu przez dany terminal, oraz stosowne wartości w ostatnim roku 20-letnich umów. 

W ostatniej kolumnie ilość statków wg.wielkości/formuły, przykładowy zapis [22Q-F +94170 / 42DES+74FOBoznacza:
- 22 zawinięcia Q-Flex i maksymalnie 94 jednosteki po 170 tys.m3,
- 42 dostawy w formule DES i maksymalnie 74 ładunki w formule FOB.

Delivery Ex Ship i Free On Board to formuły rozliczeniowe dotyczące załadunku, transportu i wyładunku,określające moment zmiany odpowiedzialności za ładunek oraz zmiany właściciela. Też pośrednio określa prawo do reeksportu ładunku.
DES - (Incoterms 2000): Towar uważa się za dostarczony w momencie postawienia do dyspozycji odbiorcy na statku we wskazanym porcie przeznaczenia. Sprzedający jest zobowiązany ponieść wszystkie koszty do tego momentu, ponosi również ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów podczas transportu do portu przeznaczenia. Sprzedający jest zobowiązany do odprawy celnej eksportowej. Koszt oraz ryzyko rozładunku są po stronie kupującego.
FOB - (Incoterms 2000): koszty załadunku ponosi sprzedający, przeniesieniem odpowiedzialności i ryzyka za towar ze sprzedającego na kupującego jest moment, w którym towar przekroczy burtę statku. Za momentzakończenia dostawy przez sprzedającego uważa się chwilę, w której towar zostaje załadowany na pokład wyznaczonego przez kupującego statku, w określonym dniu i w formie wymaganej przez zarząd portu.

Spis wpisów dotyczących zawartych kontraktów:
18.03.2017 (data edycji): W gazoporcie będzie się działo! - o podpisaniu drugiej umowy z Qatar Liquefied Gas Company Ltd.
05.06.2017: Pierwsza dostawa LNG z USA - o nautycznych aspektach transportu LNG z Zatoki Meksykańskiej na Bałtyk. 
22.11.2017: LNG z USA do zapalniczek! - o kontrakcie z brytyjskim podmiotem pośredniczącym Centrica LNG Company Ltd.
29.06.2018: Konsekwencje kontraktów na amerykańskie LNG m.in. rozważ. o flocie dowoz. po porozum. z Venture Global i Port Arthur LNG.
19.10.2018: Przyszły import LNG z USA - o podpisaniu umów z Venture Global Calcasieu Pass i Venture Global Plaquemines LNG.
27.10.2018: Przyszły import LNG z USA cz.2 - o przyszłym dostawcy Venture Global Calcasieu Pass.
09.11.2018: Przyszły import LNG z USA cz.3 - o podpisaniu umowy z Cheniere Marketing International (Cheniere Energy).
15.11.2018: Przyszły import LNG z USA cz.4 - o przyszłym dostawcy Venture Global Plaquemines LNG.
19.11.2018: Przyszły import LNG z USA cz.5 - o uruchomieniu terminala Corpus Christi w Teksasie (Cheniere Energy).
22.12.2018: Przyszły import LNG z USA cz.6 - o podpisaniu umowy z Port Arthur LNG (Sempra LNG & Midstream).
14.06.2019: Przyszły import LNG z USA cz.7 - o rozszerzeniu umowy z Venture Global Plaquemines LNG.

ws

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,