poniedziałek, 2 września 2019

FSRU Höegh Giant zawinął do Świnoujścia

Donald Trump ZAWIÓDŁ (ale nie mnie, tu na nic nie liczę - ruch bezwizowy do USA jest mi obojętny). A Höegh Giant nie zawiódł i przypłynął z USA do Polski, planowo … 1 września 2019 roku, o h0615 CEST przyjął pilota (faktyczny czas strefowy to h0515).Tak jak przypuszczałem, na podstawie sygnału AIS wysyłanego z pokładu Höegh Giant, zwinięcie odbyło się klasycznie, od porannego (nie nocnego) przyjęcia pilota na początku podejścia do portu pomiędzy pławami N-1/N-2. Natomiast Stacja Pilotów zamieściła swój plan tego zawinięcia dopiero popołudniem 28.08. Wypłynięcie z Sabine Pass nastąpiło 18.08.2019 o h2300 CEST.


Czas żeglugi z Sabine Pass do Świnoujścia (od kei do kei), bez żadnych zatrzymań, trwał 13,5 doby. Dodając typowy czas pobytu pod rozładunkiem, wynoszący 1,5 doby, można precyzyjnie określić minimalny czas netto podróży okrężnej Zatoka Meksykańska ↔ Bałtyk w wymiarze 30 dób. Netto, gdyż bez niezbędnych czasów bunkrowania paliwa, odbioru zaopatrzenia, wymiany załóg. Dla 32 dób czasu brutto, liczba podróży okrężnych w roku osiągnie 11. W sytuacji niezbędnych i koniecznych serwisów technicznych, przeglądów klasowych i remontów, ta liczba zmaleje do 10 podróży rocznie.
Przypomnę, po roku 2022 liczba dostaw LNG w formule FOB, do odebrania w Zatoce Meksykańskiej, wyniesie nominalnie 74 ładunki (średnio po 170 tys.m3). Do obsługi tego strumienia LNG niezbędna będzie flota nowoczesnych 7-8 metanowców, pojemnościowo identycznych z Höegh Giant.
Dowieziona przez Höegh Giant dostawa spotowa, jako ładunek od Cheniere Energy - wytwórcy LNG, nie była czymś szczególnym. Rozładunek nastąpił 01-02.09. Tu sam metanowiec stanowił atrakcję!
To drugi FSRU (po Höegh Gallant) tego samego armatora, czasowo pływający jako metanowiec transportowy (z braku zlecenia na regazyfikcję), który odwiedził Świnoujście.


Tym samym norweski armator Höegh LNG objął prowadzenie w ilości zawinięć do świnoujskiego gazoportu (x3) wśród potencjalnych kandydatów do przyszłego, stałego, dowożenia dostaw amerykańskiego LNG w ramach formuły FOB.
Dodatkowo ten armator, pokazując się i przypominając o sobie, ostrzy zęby na możliwość wyczarterowania Polsce FSRU do zacumowania w Zatoce Gdańskiej :-) W Kłajpedzie trwale od X 2014 roku cumuje FSRU Independence, jednostka tego norweskiego armatora.

W uzupełnieniu tego wątku, w ostatnich dniach sierpnia Höegh LNG przejął ze stoczni Samsung Heavy Industries do swojej floty 10 jednostkę, FSRU Höegh Galeon (170 tys.m3), docelowo zakontraktowaną od końca 2020 w Port Kembla w Australii (na S od Sydney). Natomiast, od już (od IX) do czasu owego kontraktu jednostkę wyczarterował nie kto inny tylko …Cheniere Marketing International, nasz dostawca LNG w ramach pierwszego kontraktu amerykańskiego, zainicjowanego pod koniec lipca zawinięciem Oak Spirit. Możemy oczekiwać zawinięcia FSRU Höegh Galeon do Świnoujścia w przyszłym roku :-)
Eksporter Cheniere Energy (spółka matka CMI) dostał zgodę środowiskową na budowę w terminalu Sabine Pass trzeciego stanowiska cumowniczego. Trwa również budowa szóstej linii technologicznej skraplania gazu ziemnego w tym terminalu.

Wacek Sałaban, wrzesień 2019 r.


Mateusz wie, że Zbigniew nie wiedział. Jarosław nie wiedział,
że Mateusz wie, że Zbigniew nie wiedział.  Zbigniew wiedział,
że Jarosław nie wiedział, że Mateusz wie,  że on nie wiedział.
Teraz już wszystko wiecie?
(Przemo75)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,