czwartek, 22 grudnia 2022

Q-Max-y w Europie w latach 2017-2022

Gdy to piszę, jedyny Q-Max (Al Samriya) na wodach wokół europejskich, po rozładunku w Milford Haven płynie do Kanału Sueskiego w drodze powrotnej. Żaden inny Q-Max nie płynie z Ras Laffan do Europy. Są zajęte na kierunku dalekowschodnim - zima!

W tracie ostatnich 6 lat* jednostki Q-Max zrealizowały do Europy 180 dostaw. Przy czym, liczba zawinięć jest większa z uwagi na odbiory ładunków współdzielonych (liczone po ½ dostawy). Takich współdzielonych dostaw pomiędzy europejskimi terminalami było 7.

Bezwzględnym liderem w odbiorach dostaw realizowanych przez Q-Max jest terminal Milford Haven - aż 138 ładunków (w tym 4x po ½), a drugim Isle of Grain ale tylko 12 dostaw. Klasa metanowców Q-Max (14 największych LNGC w światowej flocie), powstając w latach 2008-2010 była dedykowana dostawom LNG z Kataru do Wielkiej Brytanii**. Obecnie równie istotnymi marszrutami są te na Daleki Wschód, do Korei Południowej i Chin.
Pozostałe 30 dostaw (przez Q-Max w owe 6 lat) odebrało 9 terminali europejskich:  
            Zeebrugge x9 (w tym 2x po ½);
                        Dunkierka x6;
                                    Fos-sur-Mer x4,5 (1x ½);
                                               Sagunto x3 (2x po ½);
                                                           Barcelona x2,5 (1x ½);
                                                                       Kartagena x2 (2x po ½);
                                                                                   oraz po x1: Rotterdam i Montoir.
Ostatnim terminalem gdzie zadebiutowały Q-Max, to FSRU LNG Croatia /Omišalj-Krk 2x ½. W tym przypadku z uwagi na małą poj. FSRU (względem Q-Max) współdzielenie ładunku jest koniecznością.
Terminalami współpracującymi w ramach dost. współdzielonych były: Milford Haven z Zeebrugge(x2)/ Kartageną/Fos-sur-Mer, LNG Croatia z Sagunto(x2) oraz Barcelona z Kartageną.

Stocznia Samsung Heavy Industries w Geoje - to pewne. Luty 2009 roku - to prawdopodobne.
3x Q-Max i Q-Flex - to pewne. Od lewej Al Mayeda; Mekaines; Al Ghashamiya; Al Mafyar - to prawdopodobne.

Oczywiście, w tych 6-ciu latach w Europie były wszystkie Q-Max (x14), ale rozrzut liczby ich zawinięć jest dość spory, od tylko x9 (Lijmiliya i Rasheeda), po x18 (Al Mafyar).

Liczba zrealizowanych dostaw w poszczególnych latach też ma istotny rozrzut: 2017/30; 2018/11; 2019/36; 2020/33; 2021/31; 2022/39.

[Zestawienie floty Q-Max]

Wacław Sałaban, grudzień 2022 roku.

* własna obserwacja od 01.01.2017 roku.
** w trochę krótszym okresie obserwacji (od IV-2018, czyli przez 4 i ¾ lat) liczba dostaw zrealizowanych przez Q-Flex wyniosła: 117 do Milford Haven (czyli równoliczna czasowo do zawinięć Q-Max) i tylko 2,5 dostaw do Isle of Grain.

Zełenski nie podarował granatnika Bidenowi!

*****  *** 

Duda w naszym imieniu(!), rozmawia telefonicznie o kwestiach politycznych z niby Macronem…i NIC!

Szymczyk bawi się granatnikiem-prezentem w swoim gabinecie w Komendzie Głównej Policji …i NIC!

Morawiecki oficjalnie obiecuje premie piłkarzom oraz jej nie daje …i NIC!

Michniewicz odnosi pewien sukcesik na Mistrzostwach Świata w Rzutach Karnych i traci stanowisko!

Kaczyński jest prezesem i …

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,