sobota, 30 września 2023

Co w IV kwartale?

W poprzednich 3-ch kw. było po 15 dostaw. Po 3÷6 w poszczególnych miesiącach*. Import w III kw. był minimalnie najtłustszym energetycznie w 2023 roku - 17,389 TWh (II - 17,364 / I - 16,415)**.

Gaz ziemny importujemy dla „kWh”, nie dla „kubików” i „ton”!

W okresie X-XII 2023 powinny dotrzeć dostawy:

z Ras Laffan: 3 ładunki, ale może będą aż 4 → do 19-tu łącznie tak jak w 2021 roku ↓.
[płynie już Al Karrana ETA 04.10./[252.]. W kierunku Europy też podąża Onaiza - ew. ETA 19.10. po typowych 22 dobach od wypłynięcia]

* prawdopodobne → wyjaśnienie nietypowości 19-tu dostaw w 2021 r., tj. domknięcie lat 2018-2020. Czyli po 55 dostaw w każdym 3-leciu obowiązywania obu kontraktów Qatargas-1/2.
Tabela dotyczy wyłącznie lat z dwoma kontraktami Qatargas-1/2, tj. od 01.01.2018 roku - wcześniej w ramach Q-1 odebraliśmy 20 dostaw + 1 spot., a obecnie odbieramy po 1-3 dostawy/miesiąc! Dotychczas w każdym styczniu było po 1 ładunku, po 3 bywało w V-2019 / XI-2020 / IV-2021.

z Sabine Pass v Ingleside: 5 ładunków → uzupełnienie dotychczasowych 16-tu, do kontraktowo 21 łącznie w roku.
[płynie Global Sea Spirit z ETA 09.10./[253.]. Natomiast płynący też z Sabine Pass Gaslog Westminster z ETA 14.10./ [254.] dowiezie spot]

Z kontraktami ↑ katarskimi - Qatargas-1/2 i pierwszym amerykańskim z Cheniere Marketing  
International, nie mam wątpliwości, są realizowane od lat regularnie w stosownym wymiarze 
rocznym. Co innego z najmłodszym amerykańskim z Venture Global Calcasieu Pass ↓ Chaos!

z Calcasieu Pass duża…niewiadoma! Powinno być 7(8?) ładunków, ale wątpię aby po 3 w miesiącu. Z kontraktowo 22-ch na rok, 13(12?) dostaw odebraliśmy awansem w 2022 roku, oraz 2 w VII-IX ale popłynęły do Rotterdamu (x1,5) i ½ do niemieckiego Lubmina. Dotychczas, przez 9 miesięcy 2023 roku, żaden ładunek nie dotarł od Venture Global do Świnoujścia!

z Freeport trwa intensywny odbiór dostaw, tj. od połowy VI odebraliśmy szósty ładunek: 4 popłynęły do Świnoujścia, 1 do Isle of Grain, a ostatni płynie do Omisalj/Krk. Oczywiście trwa cisza, w ramach czego jest ten import i na jaką wielkość opiewa. Może ma związek z chaosem z VG CP?  

***** pis

Podsumowując:
- razem do odbioru w tym kwartale jest min 15 ładunków kontraktowych (+1 spot już płynie).
- wątpię w realizację zapowiedzi 64 ład. w 2023, ogłoszoną 21.02. przez wiceprezesa GAZ-SYSTEM, aczkolwiek operacyjnie w terminalu jest to możliwe (45 w I-III kw. + 2x6 + 1x7 w miesiącach X-XII).
- wysoce prawdopodobne, że X będzie 3-cim miesiącem podrząd(!), bez pobytu „naszego” LNGC w świnoujskim gazoporcie! Jeśli się to nie potwierdzi (ewentualne zawinięcie 29÷31.10.), to i tak odstęp pomiędzy kolejnymi pobytami „naszych” osiągnie min … 90 dni! Ale w tym czasie były w Rotterdamie (x2), Isle of Grain i na redach Skagen oraz Sassnitz/Lubmin!

Gdybając:
- gdy planowo nastąpią zawinięcia [252.÷254.]↑, to nastąpi liczebne zrównanie dostaw Katar/reszta Świata, tj. 127:127.
- gdyby płynący Onaiza przypłynął do Świnoujścia z [255.], z ew. ETA 19.10., jako 4-ty ładunek w październiku,
- gdyby kolejny wolny termin w terminalu (24.10.) wykorzystano na kol. dostawę z reszty Świata, to ponownie nastąpiłoby zrównanie 128:128!
- to wtedy na koniec X, w dn. 29-31.10. przypływając „nasz”, „wreszcie” przeważył by w liczbie dostaw na korzyść reszty Świata! → 2 tygodnie po wyborach i raczej już po ogłoszeniu ich wyników! Ale byłby medialny HIT!

Natomiast zrównanie ilościowe ładunków Katar/USA (amerykańskich wytwórczo!!!), nastąpi za ok. rok i na moment tego zrównania będzie miał wpływ import (ilość dostaw) z małej reszty Świata (tej bez Kataru i USA), do tego czasu!
Energetyczne zrównanie importu LNG z katarskim, nastąpi za kilka lat, i nie przed uruchomieniem … FSRU w Zatoce Gdańskiej!

Wacław Sałaban, koniec września 2023 roku.

PS QatarEnergy zamówił 17 metanowców w stoczni Hyundai Heavy Industries w ramach 2-go etapu rozbudowy floty. Pierwszy etap opiewa na 60 jednostek w 3-ch stoczniach koreańskich i chińskiej. Plany rozbudowy (+wymiany!) floty, obejmują łącznie ponad 100 nowych metanowców. Wśród nich mają być nowe LNGC kl. Q-Max! Może Chińczykom sprezentować „naszą stępkę”?

* w XII-2022 było rekordowe 7(!) dostaw i rekordowy import miesięczny = 7808 GWh.
** rekordowy import kwartalny był w IV kw. 2022 = 20,717 TWh przy 18-tu dostawach!

2 komentarze:

 1. Małe podsumowanie:
  W minionym roku gazowym przez gazoport sprowadziliśmy 6.259.812.980 m3 g.z. przy założeniach:
  1. 1 m3lng=580 m3g.z.
  2.To co wyjechało cysternami liczymy tak samo.
  3.Gaz na regazyfikację (ogrzewanie) pobieramy z zewnątrz
  4.Nie wliczamy tego co było w zbiornikach po ostatniej dostawie sprzed 1.10.22
  Dla porównania w tym samym okresie przez BP sprowadziliśmy 5.694.981.579 : i tu nie ma podobnych założeń. Jeśli jednak chcemy porównać oba źródła gazu powinno się zaznaczyć ich rzeczywistą przepustowość w różnych okresach. Np.BP wiem że w okresie 1.10.22-ok.1.12.22 miał przepustowość 3mld/r a sprowadzaliśmy ok.2 mld/r. Gazoport przez cały rok miał przepustowość 220GWh/d czyli 12,06mln m3LNG/r=~7 mld m3 g.z.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Hmm …
   W minionym roku gazowym [01(h0600).10.2022-01(h0600).10.2023] przez gazoport sprowadziliśmy: 71 886 GWh i jest to twarda dana z 63-ch rozładunków (na podstawie: „Rzeczywista ilość LNG wyładowanego z tankowców/przeładowanego na autocysterny” - oficjalne dane terminalowe).
   Ad 3. Czy nie ma to znaczenia dla łącznego bilansu „wyprodukowanego” g.zm. przez terminal?
   To może wystarczy rurę „z zewnątrz” spiąć z rurą z terminalu „na zewnątrz” i tłocząc … mierzyć „produkcję” terminalową? Tak wiem, inne media też są z zewnątrz …, ale to terminal importuje i „produkuje” gaz ziemny zużywając na regazyfikuje istotną ratę gazową. To terminal w Sines ogrzewa LNG wodą oceaniczną!
   Ad 4. Stan napełnienia zbiorników na koniec doby terminalowej 30.09.2022 (681 GWh) jak i również na koniec 30.09.2023 (918 GWh), nie jest istotny dla sprowadzonych 71,886 TWh, bo jest to dana rozładunkowa!

   Usuń

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,