piątek, 22 września 2023

W 250-tej dostawie nastąpiło przekroczenie wymiaru 300 TWh w całym morskim imporcie LNG

pisiorze, nie czytaj! → spieprzaj dziadu!

Historycznie 250-ta dostawa w Terminalu Świnoujście nie jest kluczową daną dotyczącą tego zawinięcia! Z tą dostawą jest związana istotniejsza statystycznie wielkość, gdyż w ramach tego ładunku, historycznie, import LNG przekroczył 300 000 000 000 kWh (300 mld kWh), czyli 300 TWh! Nastąpiło to popołudniem 20.09., na początku rozładunku (w 3-ciej godz.*) 250-tej dostawy w historii Terminalu Świnoujście!  
Przeliczenie tego historycznego wymiaru importu LNG (od XII-2015) na mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji (pozostawiam grupowej korporacji) i wtedy ewentualne porównanie z rocznym zużyciem gazu w kraju, stanie się już … mniej spektakularnym wynikiem (import LNG przez 7 i ¾ roku).

Gaz ziemny importujemy dla „kWh”, nie dla „kubików” i „ton”!

Przypomnienie chronologii dotychczasowych istotnych przekroczeń:
100 TWh w [79.] / BW Pavilion Leeara - 10.01.2020 po 4 latach i miesiącu od uruchom.(11.12.2015).
200 TWh w [162.] / Isabella                   - 28.04.2022 po kolejnych 2-ch latach i niecałym kwartale.
300 TWh w [250.] / Energy Endeavour - 20.09.2023 po kolejnym 1 roku i 5-ciu miesiącach.
Wzrost odstępu pomiędzy kolejnymi 100-kami - liczone liczbą dostaw pomiędzy setkami, następuje mimo regularnych zawinięć Q-Flex. Te duże dostawy (średnia ok. 1400 GWh) są przedzielane coraz liczniej ładunkami dowiezionymi jednostkami konwencjonalnymi (średnio 1030 GWh).

300 000 GWh w 250 dostawach daje średni ładunek o wymiarze 1200 GWh.
Oczywiście ładunku o takim wymiarze nie było (dlaczego?!). Najbardziej zbliżony wielkościowo ma wym. 1130 GWh - jest to największa dostawa zrealizowana nowoczesnym metanowcem konwencjonalnym ([158.] - 28.03.2022, Celsius Charlotte z Sabine Pass). Najmniejszą z tych >1200 GWh, dowiózł Q-Flex Umm Al Amad (1363 GWh) - [8.] dostawa, 17.10.2016. 

W ujęciu rocznym świnoujski terminal odebrał w poszczególnych latach/liczba dostaw:
2015/1; 2016/9; 2017/14; 2018/23; 2019/31; 2020/35; 2021/35; 2022/58; 2023/44+1 w 9 miesięcy.

Historyczne dostawy:
  [50.] - 27.01.2019 - Iberica Knutsen z Sabine Pass (ogółem 2-gi najmniejszy ładunek całościowy);
[100.] - 03.07.2020 - Al Safliya;
[150.] - 18.01.2022 - Energy Innovator z Cove Point;
[200.] - 01.12.2022 - Saeapeak Creole z Ingleside;
[250.] - 20.09.2023 - Energy Endeavour z Sabine Pass.
[500.] - może dotrze na przełomie lat 2026/2027 - raczej w I kw. 2027 roku - za ok. 3,5 roku.
100-ne dostawy, tj. katarska [164.]/Al Shamal i wytwórczo z USA [246.]/Vivirt CityLNG (+100-ny debiut) nie są tu istotne.

***** pis

Funkcjonujące w mediach stwierdzenia:Skąd płyną? Najwięcej z nich dociera ze Stanów Zjednoczonych i Kataru lub „Dotychczas najwięcej ładunków gazu skroplonego docierało do Polski ze Stanów Zjednoczonych i Kataru”; albo „Poza głównymi źródłami w USA i Katarze…”,  są fałszywe i kłamliwe! Te oba kraje eksportujące i wytwarzające LNG dla nas, nie są też wymienione w kolejności alfabetycznej!

            1. Katar           126 dostaw   / 176 TWh,       tj. 58,7%
            2. USA            102 dostawy  / 104 TWh,       tj. 34,7%
            3. inni               22 dostawy  /   20 TWh,        tj.   6,7%
                [Norwegia 14**dostaw, Trynidad-Tobago i Nigeria po 3, oraz Egipt i Gwinea Równikowa po 1-ej]

Zdecydowanie precyzyjniejszym określeniem jest, że import LNG z Kataru stanowi 3/5 łącznego! Oraz import z USA, w formie kontraktów/spotów/czyjegoś reeksportu i pośrednictwa sprzedażowego przez inne strony(!), był realizowany wytwórczo (!) przez 7 terminali amerykańskich.
Ale takie ujęcie jest sprzeczne z pisiorską mentalnością.

Przekroczenie ilościowe dostaw z Kataru/Ras Laffan, liczbą ładunków od innych wytwórców (USA/x7 terminali + inni/x5), nastąpi narastająco w połowie przyszłego miesiąca (dopiero!).
Natomiast zrównanie od obecnej proporcji energetycznej 176 : 124 w TWh, wymaga znacznego upływu czasu (w latach!) do momentu zrównania narastająco imp. katarskiego z amerykańskim +inni!

Relacje↑: liczba dostaw : ilość TWh, ukazują istotną efektywność dowozową jednostkami Q-Flex.

***** pis

↑↓ - masowiec Kythira I (z ust-ługi do Port Said) + Energy Endeavour

↑ tankowiec Elisabeth Maersk (po rozładunku w Gdańsku) + Energy Endeavour 

O samej dostawie [250.]
Cieszy, że 250-tą dostawę ogółem, wraz z historycznie 300 miliardową kWh, dowiózł nieprzypadkowy metanowiec Energy Endeavour, w ramach 3-go chronologicznie kontraktu długoterminowego (od 2019), zawartego z Cheniere Marketing International (1,45 mln ton/rok z Sabine Pass v Ingleside). Pierwsze 2 istotne kontrakty zawarliśmy z Qatargas! Natomiast 4-ty, największy 1,5 mln ton/rok, z Venture Global coś …czka!

Energy Endeavour przybył po raz 4-ty. W tym roku po raz 3-ci z Sabine Pass - zał. w dn. 01-03.09. Natomiast w swoim debiucie dostarczył ładunek z Ingleside (VII2021/[132.]) i był 60-tym debiutującym LNGC w Świnoujściu. Uprzednie dwie dostawy do Świnoujścia zrealizował raz za razem, z datami zawinięć do gazoportu: 13.06./16.07. ([233.] i [239.]).

Wpłynął 20.09./h1110 (8h opóźnienia z uwagi na nocny wiatr >10 m/s i przy ↑ niskim stanie wody 455 cm - średni to 500. Czy to pływy?), wypłynął 21.09./h1400. Podsumowanie dostawy:
[250.] / 44 tegoroczna / 14 w III kw. / 5 we IX / 124 niekatarska / 124 dowieziona nie przez Q-Flex / 102 wytwórczo z USA / 46 z Sabine Pass. Energetyczna wielkość dostawy w 4-tym zaw. 1059 GWh. W poprzednich 2-ch było po 1058 GWh - ale regularność.

Wacław Sałaban, 22 września 2023 roku.

* Analiza prawdopodobieństwa i rachunek ewentualnego błędu w niektórych dostawach, przy wyliczaniu momentu przekroczenia historycznego - łącznego salda importu LNG = 300 000 GWh.
Stan całego importu przed zawinięciem [250.] wynosił 299 884 GWh - brakowało 116 (dane w zaokrągleniu do 1 GWh).
Ewentualnie wątpliwe wielkości dostaw:
[1.] i [2.] - Al Nuaman - 2 ładunki technologiczne - brak danych rozładunkowych, przyjąłem średnią wielkość z pozostałych 7-miu dostaw tego Q-Flex → ewentualny rozrzut to po +/- 4 GWh.
[31.] - Al Shamal - w 2-gim swoim zawinięciu dostarczył bezwzględnie rekordowe 1452,739544 GWh, co jest wielkością:
- znacznie odstającą od kolejnego rekordowego ładunku (1431 GWh - [9.]/Al Khuwair), aż o +22 GWh,
- od pozostałych 18-tu rekordowych (>1420 GWh) ładunków o +27÷33 GWh,
- od pozostałych dostaw tym Q-Flex - kolejno: 1417/1453/1419/1416/1417/1420, czyli → możliwe zawyżenie o 33 GWh.
Więcej o analizie rekord. dost.[31.] i innych wątpliwościach księgowych, jest w […wątpliwości rekordowe] -polecam lekturze!
[144.] - Pan Europe z Sabine Pass: brak wielkości 2-giej raty rozładunkowej z 30.11.2021 → wielkość tej raty oszacowałem na podstawie innych dostępnych danych - ewentualne zawyżenie max 5 GWh.
Dane dotyczące pozostałych 245 rozładunków nie budzą takich wątpliwości.
Ewentualne możliwe łączne zawyżenie można oszacować na +46 GWh (2x4+33+5), tj. ok. 6900 kubików LNG. To typowa różnica pomiędzy ładunkami katarskimi dowiezionymi przez Q-Flex/DSME lub Q-Flex/SHI. Natomiast ewentualne zaniżenie jest mało prawdopodobne - dotyczy tylko dostaw [1.]/[2.] i o pojedyncze GWh.
Wniosek: 300 miliardowa kWh została rozładowana w ramach [250.] dostawy i prawdopodobnie w 3-ciej h rozładunku.
Zapraszam do ewentualnej weryfikacji sprawdzającej moje powyższe wyliczenia: 2. Dostawy LNG do Świnoujścia [n.].

** 21.08.2023 roku w komunikacie „ORLEN zwiększa możliwości importu LNG” PGNiG napisało wierszówką mało precyzyjne informacje. W 7-mym akapicie: „…Do tej pory odebrała…” (spółka), nie 241, a 244, nie 123, a 125 i nie 13, a 14. Oraz reszta …(+/-) jako tako! Te (-) 2 katarskie, to pewnie pominięcie dostaw rozruchowo-technologicznych, ale 1 norweska się ewidentnie ZGUBIŁA - która? Ta ze I-2023 roku / [210.] - Qogir nie popłynął do Kłajpedy(!), przypłynął do Świnoujścia!!!
Niestety, z upływem lat maleje rzetelność oficjalnych danych związanych z importem LNG, a publikowanych przez różne podmioty/korporacje (zapowiedzi/podsumowania realizacji/zestawienia). Nie, to nie obawa przed …szpiegostwem, to … klasyczny tumiwisizm korporacyjny. + ↓

                           KPINA

Kolejny podmiot nie panujący nad zestawieniem … komu i za co płaci!
Uprzednio (2-3 lata temu) mniejszy i lokalny podmiot, po roku upominania, przyznał się do zgubienia jednej z dostaw w dwóch swoich kolejnych rocznych zestawieniach!
Do czasu, gdy PGNiG nie było grupką ORLEN-ikową 0-bajtka, to panowało nad liczbami dostaw!

Podane ok. 19,7 mln ton (zamiast 19,43 mln ton) w odniesieniu do 301 TWh (pewna dana), pomimo rachunku na kolosalnych wartościach liczbowych, sugeruje, że od niektórych amerykańskich wytwórców importujemy ciężkie LNG.  

1 komentarz:

  1. Dzięki złej pogodzie udało się złapać tego gazowca w dzień, poprzednią dostawę też złapałem, pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,