poniedziałek, 28 czerwca 2021

Al Ghashamiya po raz 4 i wątpliwości rekordowe

Al Ghashamiya płynie z ładunkiem inaugurującym katarskie dostawy w II półroczu 2021 roku. ETA 09/10.07. Będzie to 4 zawinięcie tego Q-Flex, po 2 latach od ostatniego pobytu ([64.] 16-17.07.2019), i szansa na bardzo duży ładunek LNG. Dotychczas Al Ghashamiya dowiózł 3-krotnie po 1423 GWh (precyzyjnie: 1422,792196; 1422,726000; 1423,048436), będące stosownie 5-7 największą dostawą dla Terminalu Świnoujście. Przypomnę, Al Ghashamiya jest szczególnym wśród 31 Q-Flex i ma największą pojemność nominalną 217 330 m3. O pewnym epizodzie, związanym z Al Ghashamiya, pisałem w: Przeładunek LNG statek-statek, polecam uwadze końcowy [*].

Czy jest szansa na rekordowy ładunek w 4 zawinięciu AlGhashamiya?
Według oficjalnych danych, publikowanych przez Polskie LNG (od 01.04.2021 przez Gaz-System), największym odebranym ładunkiem jest 1453 GWh, tj. [31.] dostawa z 10-11.05.2018, dowieziona przez Al Shamal w 2 zawinięciu i swoją wielkością znacznie odstaje od kolejnych 10 rekordowych ładunków. Ta różnica od początku była intrygująca, ale był to dopiero 9 ładunek jednostką Q-Flex ze stoczni Samsung (SHI). Kolejne lata dostaw pokazują, że Q-Flex z Hyundai (HHI) nie pretendują do rekordowych dowózek, a z rodowodem Daewoo (DSME) biją rekordy maleńkości ład. wśród Q-Flex. 
Po upływie 3 lat z dostawami katarskimi, od rekordowego i po 17kolejnych ładunkach zrealizowanych przez Q-Flex/SHI (łącznie 26 takich dostaw), mam pewne wątpliwości do owego rekordu wielkości, gdyż:
- pozostałe 2 ładunki dowiezione przez Al Shamal są istotnie odstające, tylko 1417 i 1419 GWh,
- mimo 3 zawinięć Al Ghashamiya, tj. najpojemniejszego nominalne Q-Flex, jego ładunki, niebywale równe sobie (↑), znacznie odstają od owego rekordowego, tj. o 30 GWh (ok. 4500 m3LNG),
- pozostałe jednostki Q-Flex o nominalnej poj. 217 000 m3 i identycznej jak Al Shamal, tj. Al Huwaila i Al Khuwair grają w II lidze rekordowych ładunków! Al Kharsaah, 5 Q-Flex z najpojemniejszych (nominalnie) pomijam, gdyż jeszcze nie zadebiutował w Gazoporcie Świnoujście.

Oczywiście owe wątpliwości, można tłumaczyć tym, że LNG ≠ LNG*, gdyż wartość kaloryczna skroplonego gazu ziemnego jest różna dla różnych wytwórców, różnych u nich linii technologicznego wytwarzania LNG - jest też różna dla frakcji LNG z początku i końca rozładunku metanowca!
W Ras Laffan są 4 terminale wytwórcze LNG, tj. Q1-Q4, które mają 14 linii wytwarzania LNG zasilanych z 7 gazociągów wydobywczych gazu ziemnego (info na podstawie danych sprzed kilku lat). Terminal Q3 został zadedykowany dla obu(?) kontraktów z PGNiG w „zastępstwie” za USA, po tym, gdy USA po rewolucji łupkowej zamieniło się z importera w eksportera LNG. Tym samym, może Al Shamal w dniach 17-18.04.2018 (1.)** został załadowany SUPER(?) kalorycznym LNG z innej linii wytwórczej i dostarczył ów ładunek do Świnoujścia w dn. 10-11.05.2018 roku - [31.]. Obecnie jest to nieweryfikowalne.
Nie była to też rozwózka tuż przed-remontowa metanowca, czyli z możliwością rozładunku do dna, tj. bez pozostawienia rezerwy (ok.10%) w celu schładzania zbiorników do czasu ponownego załadunku. Al Shamal bezpośrednio po rozładunku w Świnoujściu powrócił do Ras Laffan na ponowny załadunek i z kolejną dostawą popłynął do Zeebrugge (17.). A remont klasowy (drugi 5-letni) przechodził wcześniej, na początku 2018 roku. 
Jest też możliwe inne trywialne wyjaśnienie tego odstającego rekordu - błąd w danych publikowanych przez Polskie LNG! Tak, takowe posądzenie niektórych może zbulwersować, ale ja biorę pod uwagę taką możliwość na podstawie istniejącego błędu*** w oficjalnych danych dotyczącego dostawy [24.] rozładowanej w dniach 17-18.12.2017 roku - Al Huwaila w drugim swoim zawinięciu.
Na koniec podam wartości rat rozładunkowych dla rekordowej dostawy [31.], Al Shamal, w dniach 10-11.05.2018: 1163,182 + 289,557544 = ~1453 GWh. Czyli w obu liczbowych wartościach rat jest sporo możliwości różnych prostych cyfrówek, np. odwrócenie …63… na …36…! 

Podsumowując:
- podchodźmy z pewną rezerwą do obecnego, bezwzględnie rekordowo dużego ładunku,
- obserwujmy szczególnie uważnie zawinięcia Q-Flex/SHI i wyczekujmy …na debiut Al Kharsaah,
- czekajmy na liczbową wartość energetyczną płynącej dostawy, tj. na 4 zawinięcie Al Ghashamiya.

Poniżej odnośniki↓ do 3-ch cz. fotorelacji z 3 zawinięcia Al Ghashamiya w dn.16.07.2019 roku -[64.].


Wykonanie takich ujęć jak zdjęcia zamieszczone w fotorelacji, w zdecydowanej większości już jest niemożliwe!

Wacław Sałaban, koniec czerwca 2021 roku.

* liczę na to, że technokraci wybaczą mi ten fałsz w zapisie „LNG ≠ LNG”, ale pisuję również dla …humanistów, np. upolitycznionych historyków, politykujących prawników oraz …dziennikarzy.

** tak, ów rekordowy ładunek był inspiracją do powstania zestawienia: 4. Zawinięcia Q-Flex do Europy i Turcji.

*** był to rozładunek 2-dobowy, pierwsza rata wyniosła 1159 GWh (z 17.12.2017), natomiast jako drugą ratę (z 18.12.2017) wpisano wartość 1412,784237 GWh będącą wielkością …CAŁEGO ładunku, zamiast wartości 253,784237 GWh = 1412,784237 - 1159 [źródło: dane operacyjne/archiwalne > za 2017 rok]. Humorystyczne jest to, że gdyby w tych kolejnych 2 dobach faktycznie rozładowano podane wielkości, tj. 1159 + 1412,784237 GWh (2 metanowce!), to w przeliczeniu na kubiki LNG, do obu zbiorników lądowych musiano by wtłoczyć 385 800 m3LNG, przy ich łącznej pojemności wynoszącej 320 tys. (2x 160 tys.). Pomijam w tym rachunku/bilansie wzajemną kompensację minimalnej rezerwy (min 10%) zawsze utrzymywanej do kolejnej dostawy, oraz odliczając nawet 1,5-dobową (czas rozładunku do 36h) regazyfikację z max zdolnością techniczną (max mocą) w czasie owego rozładunku. Obie te wartości tylko teoretycznie są porównywalne.
Jest jeszcze jeden nietypowy zapis w cytowanych danych archiwalnych i dotyczy [46.] dostawy z 13-14.12.2018 - debiut Hoegh Gallant, która jest rozpisana na … 3 doby rozładunkowe, mimo faktycznie dwóch! Zaksięgowano: 727 GWh (z 13.12.), 196,572873 GWh (z 14.12.) i 0,809627 GWh (z 15.12.!). Można to tylko wyjaśnić … korektą księgową [źródło: za 2018 rok].
Oczywiście, owe kurioza księgowe można tłumaczyć (oba!) grudniowym rozgardiaszem przedświątecznym u referenta księgowego, bo o zadumę nad rocznicami 17 i 13 grudnia, nie podejrzewam. ZMPSiŚ też może się chwalić „trywialnym” błędem.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,