piątek, 27 listopada 2020

Logika bezczelności

Zamknięcie na kłódkę falochronu centralnego, przez Urząd Morski w Szczecinie, na zlecenie Polskie LNG, sprokurowało negatywny odzew obywatelski. Po kilku dniach oraz różnych próbach mętnych wyjaśnień, wiążących zagrodzenie z placem/terenem przyszłej (trwa zima!) rozbudowy gazoportu*, w końcu zmieniono uzasadnienie, uciekając ostatecznie w kwestię BEZPIECZEŃSTWA podczas rozładunku metanowców.

Poniżej zamieszczam skan z naniesionym zwymiarowaniem istotnych odległości i dystansów. Punktem odniesienia wydumanej strefy bezpieczeństwa, jest tymczasowe (na czas rozładunku) spięcie instalacji rozładunkowej metanowca, za pomocą czterech ramion rozładunkowych (zdjęcie powyżej), z instalacją przesyłu LNG po falochronie i estakadzie do zbiorników lądowych.
To miejsce jest najwrażliwsze na ewentualne nieszczelności, wycieki i ulatnianie się gazu ziemnego w trakcie rozładunku. Na skanie sytuacyjnym jest to punkt zbiegu linii pomiarowych.

Fikcja ostatniego uzasadnienia wygrodzenia falochronu centralnego dla BEZPIECZEŃSTWA podczas rozładunku jest OCZYWISTA i powyżej widoczna.
Ale ową obłudę w stanowisku UM Szczecin opiszę szczegółowo …pisiorom, którzy mimo mojej deklaracji (lewy/dolny narożnik każdej strony bloga) zaglądają tutaj:

- odległość posadowienia BRAMY od ramion rozładunkowych wynosi >1000 m i praktycznie im dalej w kierunku głowicy falochronu to ta odległość …rośnie!

- jak wybiórczy jest ten argument o BEZPIECZEŃSTWIE dla falochronu centralnego pokazują inne, zdecydowanie mniejsze dystanse do dostępnych lokalizacji dla postronnych (550; 930, 990 m), oraz do części (widocznej na skanie) drogi Ku Morzu prowadzącej do Fortów i LM.

- plaża, wydmy i teren zielony pomiędzy falochronami, wzdłuż drogi Ku Morzu, są już od kilku miesięcy niedostępne dla postronnych - są wygrodzone i monitorowane. Oczywiście, plaża jest dostępna dla wycieczek gości terminalu i dla okolicznościowych eventów waadzy.

- miejsce ogólnodostępne (jeszcze!) o najmniejszej odległości (550 m) spośród wszystkich możliwych lokalizacji dla pieszego, będące na wschodniej stronie nasady falochronu wschodniego, dodatkowo ma bezpośredni wgląd na stację ramion przeładunkowych - tego kierunku obserwacji nie osłania kadłub metanowca (zdjęcie poniżej).

Do czasu aneksji wschodniej plaży (po trawers Łunowa) pod terminal kontenerowy, oczekuję w ramach BEZPIECZEŃSTWA, na przedłużeniu wejścia na plażę warszowską, rozciągnięcia aż do morza zasieków z drutu kolczastego (na skanie oznaczenie na brązowo).
Drut kolczasty stosownie się kojarzy… .

Innym aspektem nowej interpretacji ukazu UM Szczecin jest kwestia proporcji czasowych zamknięć i otwarcia dostępu na falochron centralny. Typowe zawinięcie (>80% przypadków) następuje rano pomiędzy h0800-0900, a wypłynięcie po rozładunku w kolejnej dobie, w h1500-1700. W przypadku jednostek mniejszych od Q-Flex, bywają wypłynięcia ciut wcześniejsze h1300-1500. Natomiast tymi rzadszymi (<20%) porami „zajętości” gazoportu są początkowo godziny nocne, tzn. wpłynięcie tuż po północy i wypłynięcie kolejnej nocy lub kolejnej doby nad ranem.
Takie zwyczajowe harmonogramy dadzą zakaz wstępu przez 1,5 dnia latem i praktycznie 2 doby zimą (wczesny zmrok), lub w rzadszych przypadkach po 1 dobie w sytuacji manewrów nocnych.
Przy obecnej częstotliwości zawinięć, do 4 max na miesiąc, wypada jedno zamknięcie na tydzień, ale w niedalekiej przyszłości, w sytuacji zawinięć nominalnie co 3-4 doby, w sytuacji ich spiętrzeń i przy funkcjonowaniu bunkrowania jednostek, będą tygodnie z ciągłym zakazem dostępu.  

***** ***

Postawienie bramy i próby tego uzasadnienia, jest tworzeniem prawa na podstawie starotradycyjnego ukazu wydanego przez dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie na zlecenie Polskiego LNG.
A chodzi wyłącznie o wygodnictwo służb ochrony terminalu (jeżdżącej quadem) i granicznej krążącej na wodzie wokół lub cumującej do głowicy bocznej ostrogi falochronu centralnego (od zawsze niedostępnej dla postronnych). Wygodnictwo, gdyż pisanie o wygodzie służb nie jest stosowne! Należy godzić się z konsekwencjami swojego wyboru zawodu.

Wacław Sałaban, koniec listopada 2020 roku.

* W 2019 roku trwał remont falochronu centralnego z użyciem sprzętu dużo większego od taczek i mimo tego, nie było ograniczeń w przemieszczaniu się pieszych i rowerzystów po falochronie w trakcie trwania remontu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,