niedziela, 4 lipca 2021

60 różnych metanowców, a Lista? Kiedy debiut kolejnego Q-Flex?

Zawinięcie 60 różnych metanowców do Świnoujścia, stanowi ugoszczenie znacznie ponad 10% światowej floty masowych gazowców LNG. Jest to  liczone z pominięciem jednostek rozkurzowych - drobnicowa flota metanowców ostatnio intensywnie się rozrasta za sprawą zapotrzebowania na bunkrowce oraz w efekcie rozwoju małoskalowego LNG.

60 różnych metanowców nie ma odzwierciedlenia (a powinno mieć!) w zestawieniu Gaz-Systemu: Lista statków, posiadających aktualną autoryzację do zawinięcia do Terminalu LNG w Świnoujściu
Obecnie lista, po kilku miesiącach niedostępności, ponownie jest publikowana i we wprowadzeniu do niej można przeczytać: Obecne techniczne możliwości regazyfikacyjne Terminalu LNG na poziomie 5 mld m3 gazu umożliwiają zaspokojenie 1/3 potrzeb polskiej gospodarki,… takie stwierdzenie JUŻ kilka lat temu utraciło swoją aktualność!*

Merytorycznie: wymieniony na końcu listy (alfabetycznie) Umm Al Amad (Q-Flex/DSME), który zadebiutował w Świnoujściu z [8.] dostawą w dniu 17.10.2016 roku (notabene dzierży nieustępliwie rekord maleńkości katarskiej dostawy!), więcej nie pojawił się na Bałtyku. Czyli po 4 latach i 8 miesiącach nieobecności oraz po odbytym 2-gim remoncie klasowym we IX/X 2018 roku, wg. owego zestawienia nadal posiada autoryzację. Podobnie Clean Ocean - minęła olimpiada od jego debiutu i dowózki PIERWSZEGO - wizytówkowego ładunku LNG z USA (za Trumpa!). To są dwaj rekordziści w czasowej nieobecności po debiutach.
Która to z wymienionych pod listą firm audytujących (klasyfikujących) udziela dozgonnej autoryzacji do zawinięcia do Terminalu LNG w Świnoujściu? Prawdopodobnie dezaktualizacja autoryzacji następuje po 2 latach nieobecności, w takim przypadku grupa metanowców „zdeklasowanych” na liście liczy około 14 jednostek, w tym np. Arctic Voyager (2 zawinięcia), Al Kharaitiyat i Al Shamal (oba po 3), oraz …Al Nuaman (x8)!!!
Podsumowując, na liście brakuje 22 nazw metanowców które już debiutowały(!), są również nazwy zdezaktualizowane upływem czasu od debiutu (14 jednostek) lub jego brakiem (x4). Podsumowując, jest to kiepska wiarygodność tej publikacji.

Na 31 zbudowanych jednostek Q-Flex, nadal 5 nie odwiedziło Bałtyku i nie zawijało do Świnoujścia. Są to alfabetycznie: Al Kharsaah/SHI; Al Rekayyat; Al Sahla; Al Thumama - 3xHHI; Fraiha/DSME.
Rozkład liczby debiutów w gazoporcie jednostek Q-Flex w poszczególnych latach jest następujący: 2015 x1 (w XII uruchomiono terminal); 2016 x3 (dostawy komercyjne rozpoczęto od VI); 2017 x6; 2018 x10 (od 01.01. trwa kontr. Qatargas-2); 2019 x4; 2020 x2 i 2021 x0 (+?). Nasuwają się pytania: kiedy nastąpią debiuty tych ↑ 5 Q-Flex? Czy coś je wyróżnia i sprawia ich nieobecność na Bałtyku?

Generalnie flota Nakilat, z różnym i przeróżnie pomieszanym współudziałem wielu podmiotów w poszczególnych metanowcach, nie jest konkretnymi jednostkami Q-Flex przyporządkowana do zdefiniowanych kontraktów, importerów lub terminali odbiorczych. Mogę wręcz napisać, na podstawie ponad olimpiadę trwającej obserwacji, że są raczej naprzemiennie kierowane na Daleki, Środkowy Wschód, do Europy i …pobliskiego Kuwejtu, a ostatnio też do ZEA. Oczywiście bywają odstępstwa powtórkowe. Zasadniczo Q-Flexy są naprzemiennie delegowane w odległe rejony eksportu, np. do Milford Haven /Zeebrugge /Świnoujścia i Japonii lub Chin. Te odległe marszruty przedzielane są dostawami do średnio oddalonych odbiorców i bliższych, oraz bardzo sąsiedzkich terminali importowych.
Ale, mimo powyższego, wymienione wcześniej 5 Q-Flex łączy wspólne, rzadkie odwiedzanie terminali europejskich: Al Kharsaah x5; Al Rekayyat x6; Al Sahla x9; Al Thumama x6; Fraiha x5 - na podstawie: Zawinięcia Q-Flex do Europy i Turcji (dane od IV 2018). Średni statystyczny index dla 31 Q-Flex to prawie 10, ale jest liczna grupa z 13-14 zawinięciami w Europie. Uwaga: podawana w zestawieniu (↑) krotność zawinięć do terminali na N od Port Said, jest liczona dla poszczególnych jednostek wraz z terminalami tureckimi: Aliagą, Dörtyol i Marmara. Podane ↑ indexy dotyczą tylko EU.
Wymieniony Al Sahla, który z 9 zawinięciami ciut nie pasuje do tej grupy, 3 lata temu figurował na liście jednostek posiadających aktualną autoryzację do zawinięcia do Terminalu LNG w Świnoujściu. Czyli było w planach jego zawinięcie do świnoujskiego gazoportu!
Są też Q-Flex rzadko zawijające do Europy, które już debiutowały w Świnoujściu. To wspomniany Umm Al Amad (>4,66 lat temu!), oraz Murwab i Al Karaana. Wszystkie 3 nie powtórzyły zawinięcia. Na Bałtyk przypływały incydentalnie.

Podsumowując, nie ma sensownej odpowiedzi na postawione na początku pytania, ale trzeba mieć na uwadze, że każdy debiut wymaga uzyskania autoryzacji na zawinięcie. Jego koszt nie jest znikomy, ale nie niebotyczny i jest po stronie eksportera. To konsekwencja formuły dostawczej DES, tj. ładunek zmienia właściciela na zaciskach przyłączy rozładunkowych w porcie importera i do tego momentu wszelkie koszty bezpośrednie oraz pośrednie dostawy ponosi sprzedawca (nie mylić z dostawcą lub wytwórcą LNG, choć w przypadku dostaw katarskich sprzedawca/dostawca/wytwórca to prawie tożsamość), a pierwszym ewentualnym kosztem odbiorcy może być przedłużający się rozładunek (>30/36?h), np. w wyniku awarii ramion rozładunkowych - opłata za przedłużony postój. Tym samym autoryzacja metanowca do zawinięcia do terminalu wymaga dodatkowego zabiegu organizacyjno-logistycznego po stronie eksportera/sprzedawcy/dostawcy.
Obsługa 18-20(?) dostaw do Świnoujścia rocznie, to zajętość tylko 2,5 Q-Flex/rok. Mnożąc to x6 (czynnik luzu organizacyjnego), daje potrzebę 15 jednostek (z31) z gotowością do obsługi kontraktów z Polską. Dzisiaj min 19 Q-Flex ma aktualną autoryzację na zawinięcia do świnoujskiego gazoportu. To po co słać na Bałtyk jednostkę bez debiutu i z potrzebą jej autoryzacji? ← To jest smutny wniosek. Ewentualny debiut kolejnej jednostki Q-Flex będzie miał wymiar zaskoczenia i …sensacji.

Wacław Sałaban, lipiec 2021 roku.

* Tu podpowiedź: generalnie można zapamiętać pewną zależność krajowego zużycia gazu ziemnego w konkretnym roku: w 2015 - 15 mln m3 g.zm., 2016/16 … 2019/19, 2020/20 mln. Jest to dość dokładna zbieżność i jest szansa na zachowanie tego liniowego wzrostu do końca lat ’20-tych XXI w.

Ja internetów nie oglądam. … Mnie nie molestował
- powiedział radny Leszek Klimowicz z Piasków, część Bobrówki w gm. Jaświły, woj. podlaskie.

Oświadczam, arcybiskup-generał-sołtys Sławoj Leszek Głódź, mnie też nie molestował!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,