poniedziałek, 5 września 2022

Golar Seal raz za razem po raz 3

Golar Seal przypłynął 03.09. z 3 dostawą - odbył 2 ½ podróży okrężnej Calcasieu Pass↔Świnoujście po sobie - dostawy [171.], [178.] i obecna [185.] - czyli co 7-ma! Do teraz nie był określany jako „nasz” LNGC. Co będzie dalej?Jezioro Wielki Bełt.

Przejęcie pilotów odbyło się planowo o h0600 przy pławie N-1, ale rozpoczęcie wpływania zapocząt-kowano o h0800, natomiast nieśpieszne wpłynięcie w główki portu nastąpiło o h1050.

↑ 03.09. h0823, Golar Seal tuż przy pławie N-2, w odległości 20,1 Mm od LM Świnoujście, płynie z prędkością 8,2 w.

h1039 ↑ - ↓ h1100.


04.09. h1226 ↑ - ↓ h1234.


Sassnitz h1545 -1546.

Opóźnienie porannego wejścia o 2h, mimo niesporego ładunku, spowodowało 2-dobowy rozładunek (doby terminalowe). Natomiast ciekawostką jest bardzo mała rata z drugiej doby [996,5+16,3 GWh], tj. historycznie najmniejsza*.
Statystycznie: typowa regularność ładunkowa tym metanowcem od tego wytwórcy: 1013 GWh (ok. 152 tys. m3 LNG/ 65 tys. ton LNG/ 88 mln m3 g.zm.), dostawa [185.], 64 ładunek wytworzony w USA, 7 z Calcasieu Pass i 37 tegoroczny ogółem.

Ale matactwem jest twierdzenie, jeszcze przed tą dost., o rekordowej ilości LNG zaimportowanego przez PGNiG w 2022 roku, przez Terminal Świnoujście! *****  ***
Pomimo tylko 35 dostaw w 2021 roku (też 35 w 2020), energetycznie nadal rok 2021 jest rekordowym z 43,211 TWh, przy tegorocznym imporcie opiewającym na 42,211 TWh. Rekord zostanie osiągnięty dopiero w kolejnej dostawie, po 5/7** rozładunku Al Nuaman - ETA 08.09.
W obecnej dostawie, zrealizowanej przez Golar Seal, nastąpiło przekroczenie jedynie poprzedniego rekordu z roku 2020, tj. 41,228 GWh! Brakowało 30 GWh. Tym samym wycie Biura Prasowego PGNiG (tweet z 30.09.) było przedwczesne względem importu w latach 2020 i 2021!
Obeznani w tematyce morskiego LNG wiedzą czym te spore różnice (o 2-3 dostawy) pomiędzy ilością dostaw, a sumarycznym importem, są spowodowane. Natomiast wierszówkowym rachmistrzom pod propagandę, z Biura Prasowego PGNiG, nie będę NIC wyjaśniał. Spieprzaj dziadu! *****  ***.

Wacław Sałaban, wrzesień 2022 roku.

* Wśród dotychczasowych rozładunków, dobowe raty rozładunkowe o wymiarze 2-cyfrowym są rzadkością - tylko 9, w tym tylko 1 z pierwszej doby [125.]. Zasadniczo są z przedziału 57÷96 GWh, tylko 2 są <50: [152.] - 31 i obecna [185.] - 16GWh!
** 43,211 TWh [35 dostaw w 2022] - 42,211 TWh [37 tegorocznych] = 1000 GWh, średni ładunek Al Nuaman = 1379 GWh, czyli: 1000/1379 to ok. 5/7. Przy planowym zawinięciu-rozładunku tego Q-Flex, zrównanie energetyczne importu w 2021 z tegorocznym nastąpi ok. północy 08/09.09.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,