czwartek, 22 września 2022

Zawinięcie Flex Vigilant + analiza kontraktowa

To debiut 84. metanowca (w tym 27 Q-Flex), zarazem 5. z floty FLEX LNG, z ogółem [187.] dostawą, 39. tegoroczną, 3. we IX (po: V-VI-VII po x6 ładunków i w VIII x4), 65. ogółem z USA i 9. z Ingleside. Ósmym parametrem tej dostawy jest 922 GWh. Tylko! - więcej o tym ↓. Flex Vigilant wpłynął planowo 20.09. o h0827 (w główkach portu), wypłynął 21.09. o h1003, po 1-dobowym (terminalowo) rozładunku.h0832 - 0834 - 0836.
W powyższych ujęciach poza wpływającym Flex Vigilant z typową asysta (FairPlay XVI; FairPlay-85; Heros; Strażak-26), istotnym są obrazy zachmurzenia, oraz widok znacznego wypłycenia u nasady zachodniego falochronu,
pomimo wysokiego stanu wody 529 cm (535 to górna granica stanów średnich).


PGNiG poinformowało, że opisywana dost. jest w ramach długoterminowego kontraktu z Cheniere Marketing International - dotyczy umowy o rozkurzowym wymiarze 0,13 mln t/rok, tj. po 2 ładunki w latach 2019-2022. Po 01.01.2023 ów kontrakt będzie opiewał na 1,45 mln t/rok (ok. 21 ładunków DES) z Sabine Pass v Ingleside (Corpus Christi).

No to policzmy:
- tegoroczny wymiar kontraktu (2 ładunki), to 130 tys. ton (0,13 mln),
- obecna dostawa (922 GWh) to jest ok. 59,5 tys. ton LNG i jest to prawdopodobnie 2(?) ładunek w obecnym roku,
- rachunkowo pierwszy ładunek powinien opiewać na 70,5 tys. ton (=130 - 59,5 tys.), tj. ok. 1090 GWh i taki ładunek dotarł w obecnym roku, ale nie był deklarowany przez PGNiG jako kontraktowy od Cheniere Marketing International (więcej-dalej ↓).

Jeśli wyliczenie powyżej jest prawdziwe, to zdumiewa niedoładowanie obecnej dostawy w ramach długoterminowego kontraktu - nie spotowego! Wysyłka metanowca na drugą stronę Atlantyku, do jednego z najbardziej odległych w tym kierunku (do Europy) terminali importowych, z niepełnym załadowaniem i to gdy importer związany jest stałym kontraktem!

Wielkość niedoładowania Flex Vigilant można oszacować porównując ładunki dowiezione do Świnoujścia przez inne jednostki FLEX LNG:
- [  52.], 02/2019, Flex Rainbow, spot z SabinePass, 978 GWh,
- [128.], 05/2021, Flex Endeavour, oficjalnie ogłoszona dost. kontraktowa od Cheniere (jako 5-ta) z Ingleside, 1048 GWh,
- [166.], 05/2022, Flex Ranger, spot (?) z SabinePass, 1094 GWh - powyżej potraktowana jako 1-sza dostawa tegoroczna,
- [172.], 06/2022, Flex Aurora, spot z Calcasieu Pass, 1104 GWh - ten wymiar pomijam, istotnie inny wytwórca*,
i obecna/analizowana: [187.], 09/2022, Flex Vigilant, ogłoszona jako kontraktowa od CMI (7/8?-ma) z Ingleside, tylko 922 GWh i jest zdecydowanie najmniejsza z porównywanych!
Niedoładowanie można szacować na 125÷170 GWh - to jest znaczna wielkość: (-)14-18%!

Wytłumaczenie owej nieefektywności logistycznej może być prozaiczne. CheniereMarketingInternational w obecnym czasie przewagi popytu nad podażą na światowym rynku LNG, wywiązuje się precyzyjnie oraz wyłącznie do wielkości kontraktowej i nawet owe 125÷170 GWh woli sprzedać korzystniej innemu klientowi (spot + pośrednik handlowy), niż jako dodatkowa nadwyżka ponad kontraktowa…w cenie kontraktowej! Koszt nieefektywności logistycznej (żegluga niedoładowanego LNGC) ponosi dostawca/eksporter CMI - formuła DES, identycznie jak Qatargas.

Porównanie owego niedoładowania do dowózek katarskich, przy ich średniej ważonej ze 103** dostaw = 1397 GWh (min 1363/max1453), pokazuje mierną efektywność dostawczą. Ta ostatnia dostawa, przywieziona przez Flex Vigilant w ramach kontraktu długoterminowego od CMI (nie dostawa spotowa!) = 922 GWh i nie osiąga nawet 2/3 (tylko 66,0%) średniej z Ras Laffan!

*****  ***

Wymiar tego ładunku, będący na granicy małości dla tej klasy LNGC, nie miał istotnego znaczenia dla przyszłych -w kolejnej dostawie [188.] przekraczanych, okrągłych wielkościowo liczb (20 000 000 000 m3 g.zm. i 230 TWh) wymiarujących całościowy import LNG przez Ter. Świnoujście od XII 2015 roku. Tzn. przekroczenia tych wielkości nastąpią w trakcie rozładunku Al Huwaila - w kolejnej dostawie! ↓

Pomimo, że Al Huwaila w AIS głosi Skagen ETA 23.09. od momentu wpłynięcia do Kan. Sueskiego (07.09.), a sam załadunek odbył się w dn. 28-30.08. i wypłynięcie nastąpiło o h1730 (w owym czasie powinna dotrzeć oficjalna międzyterminalowa zapowiedź od wytwórcy do odbiorcy o parametrach ładunku), to oficjalna zapowiedź zawinięcia z ETA 25.09. pojawiła się dopiero wieczorem 20.09.!
Wtedy Al Huwaila (nie Al Huwanila!!!) w okrężnym trawersowaniu Europy już minął Brest i wpłynął w La Manche. Obserwacyjnie - historycznie; brak zapowiedzi dopływającej dostawy katarskiej przed wpłynięciem do English Channel sporadycznie już bywał - kilka pojedynczych ład. na >100 dostaw.
I to wszystko w aspekcie dość szczególnej dostawy, po której, po ryku i triumfalnym wyciu, można się oddać 0-bajtkowi!

Sygnalizuję kolejną dostawę katarską: 21.09. Kan.Sueski przepłynął Tembek i ogłosił w AIS: Skagen, czyli Świnoujście ETA 03.10. Oczekiwane nadganianie zaległości w odbiorze katarskiego LNG staje się faktem!

11-dobowa przerwa między ostatnimi dostawami (Al Nuaman / Flex Vigilant) ma bezpośredni wpływ na spadek „Gromadź piękne chwile. My zajmiemy się gazem.”, do 98% napełnienia (ok. 35 800 GWh / 20.09.). Kolejne dwie dostawy (Al Huwaila i Tembek) dotrą w mniejszych odstępach czasowych (5 i 8 dób).

Wacław Sałaban, wrzesień 2022 rok.

* Dotychczasowe ładunki z obu terminali Cheniere (z Sabine Pass / Ingleside) nie sugerują istotnych w ich LNG różnic jakościowych - w kaloryczności. Natomiast już 7 ładunków z Calcasieu Pass sugeruje istotną różnicę energetyczną na korzyść eksportera Venture Global Plaquemines LNG. Planuję przedstawić taką analizę porównawczą dla dotychczasowych 9 wytwórców eksportujących LNG do Polski (Ras Laffan, Melkøya, Sabine Pas, Cove Point, Hackberry, Point Fortin, Freeport, Ingleside, Bonny, Elba-Savannah i Cameron-Calcasieu Pass). Ale o tym napiszę innym razem i za kilka … miesięcy. Pewne wnioski z tej analizy wymagają jeszcze potwierdzenia na większej liczbie ładunków.

** ze 103, a nie 105 dotychczasowych, gdyż pierwsze 2 dostawy - obie rozruchowe dowiezione przez Al Nuaman - były bez oficjalnie podanej wielkości. W wyliczeniach przyjmuję ich wymiar jako średnia z następnych 7 dostaw zrealizowanych przez ten Q-Flex.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,