poniedziałek, 26 września 2022

Al Huwaila zawinął po raz 7 - z 20 mld. kubikiem g.zm. i z 230 mld. kWh-ną

Szczególne okoliczności powiązane z tym zawinięciem-ładunkiem-dostawą → istotność subiektywna:
1. Al Huwaila stał się po Al Nuaman (x9) najczęściej zawijającym do Świnoujścia metanowcem,
2. przekroczono tą dostawą symboliczne i równo liczbowe wartości opisujące cały import LNG od inauguracji Terminala Świnoujście w XII-2015: 20 mld m3g.zm. liczone po regazyfikacji oraz 230 TWh,
3. energetyczny wynik tego ładunku =  1417 GWh,
4. była to 40 dostawa tegoroczna + zamykająca III kw. (x14) i IX (x4), oraz [188.] i 106 katarska.Tuż po wejściu Al Huwaila do Gazoportu, do Świnoujścia wpłynął Dar Młodzieży -
~kwadrans pomiędzy trawersami PB/LB głowicy Falochronu Centralnego (h0841↑ - ↓0858).

Czy swym wejściem do Świnoujścia czcił zaimportowany 20 mld-owy kubik gazu ziemnego i 230 mld-ową kWh-nę?

W tym momencie (h0903↑), w Gazoporcie - po prawej stronie falochronu centralnego (na E),
Al Huwaila przed zacumowaniem - był w połowie manewru obracania przez LB ↓.
Widoczny w tym ujęciu kształt pawęży metanowca jest podpisem stoczniowym - SHI.
Wypłynięcie nastąpiło 26.09. o h1410., po 29,5h pobytu - relatywnie krótko. 

Ad 2.
Wyliczeniowe 20 000 000 000 m3 g.zm. (zregazyfikowanego) pękło po rozładunku 2/3 dostawy (940 GWh), tj. 25.09. pod koniec doby terminalowej (trwa do h0600) - na jej koniec przejęto 1102 GWh, lub po północy 26.09. w ujęciu kalendarzowym - po 6 latach 9,5 miesiącach od uruchomienia Terminala.
Łączny import 230 TWh osiągnięto pod koniec rozładunku (po kolejnych 416, razem po 1356 GWh), tj. 26.09. -  terminalowo i kalendarzowo.
Ten ostatni - energetyczny wymiar, jest wybitnie precyzyjny! Jest na podstawie oficjalnych danych terminalowych, które weryfikuję porównując z innymi dostępnymi danymi, ale o większym zaokrągleniu wielkości - weryfikacja szacunkowa.
Wśród 188 dostaw: dwie pierwsze rozruchowe nie miały podanych wielkości, ale zostały dostarczone przez Al Nuaman, który następnie zawijał 7 krotnie z małym rozrzutem wielkości ładunków. Dla 2 rozruchowych przyjąłem średnią z owych 7.
W danych terminalowych są również błędy cyfrowe dla 2-3 dostaw, które są dostrzegalne i łatwo korygowane, oraz była 1 dostawa dla której operator terminala pominął 2-gą ratę rozładunkową  - z drugiej doby rozładunkowej, ale analiza innych danych umożliwia jej wyliczenie z dokładnością do kilku GWh - dotyczy: [144.], 29-30.11.2021, Pan Europe z Sabine Pass, z ok. 1080 GWh. Również mam podejrzenie o zawyżenie wielkości rekordowego, największego ładunku: [31.], 10.05.2018, Al Shamal, 1452,739544 GWh. W tym przypadku ewentualne zawyżenie, a ewentualne obniżenie salda o np. ok. 37-38 GWh (odniesienie do średniego i najmniejszego ładunku z pozostałych 3 zawinięć), wraz z ewentualnymi łącznymi obniżeniami z obu dostaw rozruchowych i z 2-giej raty rozładunkowej Pan Europa (jako ewentualne z osobna zawyżanie 3x po 5 GWh), nie spowodowałoby przesunięcia granicy 230 TWh poza wymiar dostawy Al Huwaila - był zapas 60 GWh. 

Ad 3. Al Huwaila dzierży rekord wielkości rozładunku 1-dobowego liczone dla doby terminalowej.
Został uzyskany w 3-cim jego zawinięciu (09.09.2020), przy rozładunku 1424 GWh ze [105.] / 69 katarskiej. Jest to rekord wyśrubowany za sprawą wielkości dostawy - 6 największa i osiągalna tylko dla 5 Q-Flex/SHI: Al Ghashamiya; Al Huwaila; Al Kharsaah; Al Khuwair; Al Shamal - każdy dowoził ładunek większy od tego rekordowo rozładowanego „w 1 dobę”. Drugą koniecznością jest zawinięcie tuż po północy, tak aby gotowość do rozładunku (zacumowanie, podpięcie ramion rozładunkowych, kontrole/testy) uzyskano w okolicy h0600, na początek doby terminalowej. Przy tej dostawie już planowany czas wpływania wykluczał możliwość rekordowego rozładunku. Natomiast o min dobowej racie rozładunkowej jest TUTAJ.

*****  ***

20 mld m3 to jest min. całoroczne zużycie gazu ziemnego w Polsce od 2020 roku i bez ograniczeń … z ciepłą wodą w kranie. Uprzednie roczne zużycia, w zgrubnych przybliżeniach, były szeregiem: w 2016 roku 16 mld; 2017/17; 2018/18; 2019/19 i 2021/21, ale w 2022 jest prognozowany spadek do nawet 18 mld! Przed 2016 rokiem zużycie oscylowało w granicach 14-15 mld.

230 TWh to energetyczne zużycie g.zm. w 2020 roku, natomiast zużycie en.el. wyniosło ok.170 TWh.
Prąd jest dostępny prawie w 100%, natomiast gaz ziemny był dostępny w 65% - liczone po gminach. To ukazuje jak masowo ważnym nośnikiem energetycznym jest gaz ziemny!

Uff, udało się! Po - won z kacapskim gazpromem (kurek zakręcony obustronnie) - nowa zasadnicza i monopolistyczna gazrurka napełnia się z kierunku północnego - zapełniać będzie Equinor (ex-Statoil).
[23.09.2022 PGNiG i Grupa Equinor podpisały pakiet kontraktów na dostawy gazu do Baltic Pipe]

Wacław Sałaban, wrzesień 2022 roku.

PS Gdyby pomysłodawcy akcji propagandowej pod hasłem „17 mld”, ogłoszonej przedwcześnie o 7-8 dostaw LNG (>2 miesiące wcześniej) - przy okazji [150.] dostawy (tu uzupełnienie), byli konsekwentni w swoich kłamliwych wyliczeniach, to ryk i wycie przed 0-bajtkiem z okazji „20 mld” powinno nastąpić po okrągłoliczbowej dostawie [180.], zrealizowanej na koniec VII przez Celsius Canberra. Tym bardziej, że był to ład. hamerykański z Ingleside - nie katarski! COŚ ZAWIODŁO?
Przypomnienie: od początku IV 2022 roku PGNiG ma nową prezeskę, która m.in. wprowadza nowy ład korporacyjny. Jego finiszem będzie …oddanie się 0-bajtkowi.
Dygresja: od czasu pisiorstwa, czas prezesowania w PGNiG stał się mniejszy o rząd wielkości od okresu pomiędzy wymianami liczników gazowych u odbiorców gazu - klientów indywidualnych!

uzupełnienie 27.09./h1030
PPS
Mimo wprowadzania NŁK (nowy ład korporacyjny) efekty komunikacyjne Biura Prasowego PGNiG są zatrważające.
Info dla 0-bajtka przed przejęciem:
PGNiG nie panuje nad tym od kogo importuje LNG - gdzie zakupuje ów eksport, no i … komu płaci (?)!

Metanowiec British Achiever, po załadunku LNG w norweskim terminalu importowym na wyspie Melkøya (Hammerfest) w dniach 10-12.09., oraz po kilkudobowym postoju na redzie Skagen (16-21.09.), popłynął do Kłajpedy na rozładunek w dn. 24-25.09. - wypłynął po północy 25/26.09. Terminal Melkøya jest wytwórczym i eksportującym - nie jest importującym, nie jest też przeładunkowym!
To, że poprzedzającą dostawę do Kłajpedy i dla PGNiG, w dniach 13-15.09., dowiózł Diamond Gas Metropolis z USA - Ingleside, nie jest wytłumaczeniem blamażu Biura Prasowego PGNiG.

Ową wieść o kolejnej hamerykańskiej dostawie do Kłajpedy i dla PGNiG, bezkrytycznie podchwyciły portaliki z dodatkami w nazwie: morska / morski. Bezkrytyczne dziennikarstwo kopiuj/wklej z wieści PAP, ORLEN, PGNiG, …  itp.
A kanałem kaczyńskiego przepłynęło już ponad 200 jednostek!!!  
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,