sobota, 29 października 2022

Możliwe zawinięcia w listopadzie i grudniu

Z uwagi na to, że usługa Klaipėdos Nafta i FSRU Independence (odbiór/regazyfikacja/przetłoczenie na Ścianę Wschodnią) na rzecz PGNiG została zakończona we IX i będzie wznowiona po 01.01.2023 roku, terminal Świnoujście jest zmuszony zintensyfikować odbiory po VIII-IX (było po 4) do ilości jak w okresie V-VI-VII, tj. po 6 dostaw w miesiącu. Październik zrestartował kwartał z po 6 dostaw w miesiącu.

W obecnych przypuszczeniach zakładałem odbiór również po 6 dostaw w XI-XII:
- po 2 dostawy w miesiącu z Kataru (czyli łącznie 18 ładunków w 2022) - prawdopodobne zawinięcia na początku (do 10-tego) i ok. 20-go dnia miesiąca,
- po 2 dostawy z Clacasieu Pass - możliwe zawinięcia: Golar Seal po 12.11. i po 20.12., Maran Gas Apollonia po 21.11. i 30.12.! Te zawinięcia z 10÷13* dostawą od Venture Global nie kolidują ze sobą,
- po 2 dostawy spotowe. Takowa zainicjuje import w XI ↓. Inne obecnie trudno określić skąd i czym.
Może wśród nich będą np. po 1 dostawie w miesiącu z Melkøya. Czyli może JEDNAK przypłynie któryś Arctic+ ze zbiornikami sferycznymi?
Razem z dotychczas odebranymi i przypuszczalnymi dostawami, rok 2022 domknąłby się z 58-ma dostawami [46 na koniec X +12↑ w XI-XII)! Przy zapowiadanych 51 - prezes Gaz-System/19.04.2022.

Uściślając zawinięcia w listopadzie.
- import zainauguruje 02.11. BW Magnolia z ładunkiem spotowym z Point Fortin - czy od Shell?
- 1-szą dost. katarską zrealizuje Al Gattara 08.11. - [196.]/109. katarska i co istotne 15-ta w 2022.
Kolejne 2 dostawy mogą dowieźć metanowce „nie-nasze/nasze”, pływające okrężnie (z 1 wyjątkiem!):
Golar Seal (jako 5 zaw.), z Calcasieu Pass (zał. 28-29.10.) jako 10 dostawa - możliwe ETA 15.11.,
Maran Gas Apollonia (po raz 7), z Calcasieu Pass (zał. po 01.11.) jako 11 dostawa - możliwe ETA po 18.11. ETA 25.11. I te 2 dostawy mogą zostać przedzielone ładunkiem dostarczonym przez:
Al Shamal v Al Khattiya (płyną równolegle z Ras Laffan), jako 110 katarski /16 tegoroczny - możliwe ETA 1820.11.
W ostatniej dekadzie XI jest czas na odbiór jeszcze 1 ładunku - spotowego. Łącznie byłoby 6 dostaw.
Z Zatoki Meksykańskiej, po załadunku w Hackberry (24-25.10.), z ETA 22.11. (dokądś po 28 dobach!) płynie Golar Bear.

*****  ***

Jesteśmy w już w okresie bardzo charakterystycznym w kwestii zawinięć metanowców do Gazoportu Świnoujście. Takie zawinięcia/dostawy ↑ staną się normą w Świnoujściu od początku przyszłego roku. Typowo:
- po nowym roku w miesiącu odbierane będą 1-2 ładunki z Ras Laffan (precyzyjnie średnio 1,5), po 2 dostawy (sporadycznie po 1, w 1-2 miesiącach) z Calcasieu Pass oraz z Sabine Pass - Ingleside (łącznie). Wszystkie te dost. będą w ramach 4 stałych, długoterminowych kontraktów importowych, przede wszystkim w formule DES (3 kontrakty) i FOB z Calcasieu Pass.
- przypływać będą zasadniczo metanowce znane, wielokrotnie odwiedzające Świnoujście i nawet pływające „promowo” raz za razem, tzn. w kolejnych okrężnych marszrutach: stały eksporter > Świnoujście > ów stały eksporter. W trakcie roku metanowce realizujące dowózkę FOB w czarterze krótkoterminowym, będą sukcesywnie podmieniane przez nowopowstałe i będące w czarterze długoterminowym (Coś Tam KNUTSEN OAS).

Wacław Sałaban, październik 2022 roku.

na 13 dostaw na koniec roku, które zostały i ew. zostaną dowiezione, 12 to dowózki Golar Seal i Maran Gas Apollonia - każdy po 6, oraz 1 ładunek dostarczony przez Flex Aurora, ale nie wliczając tej dostawy - podejrzenie ładunku spotowego z pośrednictwem handlowym, pozostałe 12 dostaw opiewa łącznie na ciut >0,75 mln ton (nadwyżka to ½ dostawy)! Co byłoby wymiarem półrocznym kontraktu długoterminowego „startującego” od początku przyszłego roku z Venture Global Calcasieu Pass. Czyli cały roczny import z Calcasieu Pass (1,5 mln ton) „mieści się” w 23 ładunkach GS / MGA.

Durnowaty Rozum Nas Teraz Czadzi
[„#DobryRządNaTrudneCzasy”]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,