czwartek, 23 listopada 2023

Flex Aurora po raz 3

Pływa w stałym czarterze Cheniere. Była to 54 dostawa z Sabine Pass oraz 110 wytwórczo z USA. Ogółem: [261.], 55-ta w 2023 (jeszcze 4 do rekordu rocznego*) i 4-ta w XI, o typowym wymiarze 1058GWh.


Wpłynął 22.11./h1000 po 2,5 dobach wyczekiwania na kotwicy. Początkowo planowano nocne zawinięcie ok. h0230, co by dawało szansę na wypłynięcie po rozładunku na początku kolejnej nocy, przy prognozowanym znośnym wietrze +/-10 m/s. Odstąpiono od nocnego wpływania, w efekcie wiatr 15÷>20 m/s wstrzymał wyjście w kolejnej dobie. Dodatkowo nad ranem 23.11. stan wody osiągnął tylko 380 cm**. Ale nie to uniemożliwiało wypłynięcie Flex Aurora. Będzie cumował w gazoporcie po rozładunku min do 24(25?).11.

Wacław Sałaban, listopad 2023 roku.

* możliwe, że już płyną! Potwierdzone: Maran Gas Vergina ETA 27.11. (płynie, gdyż zszedł z kotwicy za sprawą sztormu w Zat. Pomorskiej) i GG Knutsen OAS ETA 04.12., oraz niepotwierdzone: Q-Flex (1 z 4-ch płynących do Europy) oraz któryś metanowiec w czarterze Cheniere!
** W okr. h0600-1200 (23.11.) Świna płynęła pod górkę! „Cofka”, tj.  wzrost stanu wody osiągał 17-18 cm/h, łącznie 106 cm w 6 h!

1 komentarz:

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,