piątek, 17 listopada 2023

Venture Global - nasz potężny partner handlowy (kontrahent!)

Tytuły artykułów / newsów  w ujęciu chronologicznym (daty ich edycji są kluczowe!):
„Amerykański kontrahent Orlenu ma problemy” - 11.10.2023 (tuż przed wyborami 15.10.).
„Mamy awanturę o gaz dla Europy. BP i Shell oskarżają Amerykanów” - 14.11.2023
(przed wyborem marszałka sejmu i innymi głosowaniami w sejmie)
„Do Polski miał płynąć gaz z USA. Amerykanie nie realizują kontraktu” -15.11.2023
(tuż po 1-szych głosowaniach w sejmie)
„Orlen ma problem. "Amerykanie nie realizują kontraktu" ” - 15.11.2023 (tuż po jw.)
„Orlen przygotowuje pozew arbitrażowy przeciwko Venture Global LNG” - 16.11.2023
+ w 3-ch ostatnich tekstach zamieszczono wzmianki o donoszących sygnalistach z Orlenu!* + **

Wszystkie te tytuły dotyczą tej samej sprawy, trwającej od…początku 2023 r., a łatwo obserwowalnej z polskiej perspektywy od połowy VIII-2023!
Dalej dokonam pewnego usystematyzowania stanu naszej współpracy (początkowo PGNiG - obecnie Orlen) z amerykańskim wytwórcą i eksporterem LNG - Venture Global.

1.
W 2018 roku PGNiG zawarło 2 kontrakty długoterminowe z Venture Global na dost. LNG w formule FOB***(bardzo istotne!) opiewające początkowo na 1,0+2,5 mln ton/rok, które po aneksowaniu w 2021 roku ostatecznie opiewają na:
- dostawy z Calcasieu Pass, w wymiarze 1,5 mln ton/rok, w formule FOB, realizacja od 01.01.2023 r.
[wymiar 1,5 mln ton, to są 22 ładunki/dostawy w roku, po ok. 1045 GWh, tzn. realizowane przez nowe klasyczne LNGC]
- dostawy z Plaquemines, w wym. 4,0(!) mln ton/rok-FOB, od roku 2024 (pocz.od 2023). [ok. 59 ład. jw.]

2.
Terminal w Calcasieu Pass został uruchomiony przed planowanym czasem i 1-szy załadunek odbył się w okresie 07.02.-01.03.2022 na Yiannis,co zbiegło się z wybuchem wojny na Ukrainie i wszelkimi jej konsekwencjami w handlu gazem ziemnym i LNG. Ów ładunek początkowo dedykowany Japonii ostatecznie popłynął do …Dunkierki.
W tym czasie PGNiG porozumiało się z VG (o czym huczało w mediach! +polska delegacja filmowała się na terenie Calcasieu Pass) w kwestii przyspieszenia realizacji 1-go kontraktu i dokonania odbioru awansem części dostaw z 2023 roku już w 2022 roku.
W tym celu PGNiG krótkoczasowo wyczarterowało metanowce do realizacji tej zwózki. Ryczano o sukcesywnym wynajęciu 3-ch; 1-go nazwę podano (Maran Gas Apollonia) i każde jego zawinięcie do Świnoujścia triumfalnie komunikowano. Przemilczając „naszego" (!) jednokrotną w tym czasie realizację na zlecenie innego podmiotu. Nazwy 2-go wyczarterowanego (Golar Seal), mimo zawinięć do Świnoujścia z ładunkami z Calcasieu Pass, nigdy nie wymieniono jako „nasz” (wyczarterowany)! Również nazwy 3-go, też nigdy nie podano, no i … nie było takowych zawinięć do gazoportu!
-
Natomiast realizacja terminalu w Plaquemines w kolejnych latach się obsuwa i w przeciwieństwie do hucznego informowania o błyskawicznej realizacji projektu Calacsieu Pass, Venture Global stan realizacji 2-go terminalu wytwórczego od lat … przemilcza! Podobno realizacja trwa.

3.
„Nasze”, tzn. wyczarterowane 2 LNGC↑ zrealizowały 12 dostaw z Calcasieu Pass do Świnoujścia w okresie 25.04.-31.12.2022, w ramach kontraktu obowiązującego od 01.01.2023 roku!. Dostawy:
[ogółem]  
           / ogółem z CP
     ↓           ↓  / w Świn. od VG                                                     załadunek   →  wyładunek        wielkość [GWh]   
                      
[165.] /   9 / 1-sza        Maran Gas Apollonia          25-27.04. → 14-15.05.2022   1019
[171.] / 16 / 2-ga         Golar Seal                             28-29.05. → 14-15.06.           1010
    ?       ?      ?
[173.] / 18 / 4-ta          Maran Gas Apollonia           02-03.06. → 25-26.06.           1019
[178.] / 29 / 5-ta          Golar Seal                             03-06.07. → 22-23.07.           1014
[181.] / 34 / 6-ta          Maran Gas Apollonia           16-18.07. → 04-05.08.           1027
[185.] / 44 / 7-ma        Golar Seal                             16-18.08. → 03-04.09.           1013
pom.↑↓ „nasz” MGA wykonał „lewiznę” czarterową dla innego zleceniodawcy: z Point Fortin do Kartageny (17.08.- 03.09.).
[190.] / 57 / 8-ma        Golar Seal                             23-24.09. → 09-10.10.           1013
[191.] / 59 / 9-ta          Maran Gas Apollonia           28-29.09. → 14-15.10.           1023
[197.] / 71 / 10-ta        Golar Seal                             27-29.10. → 15-16.11.           1011
[199.] / 73 / 11-ta        Maran Gas Apollonia            01-02.11. → 25-26.11.           1015
[204.] / 86 / 12-ta        Golar Seal                             06-07.12. → 22-23.12.           1003
[206.] / 90 / 13-ta        Maran Gas Apollonia           14-16.12. →31.12.(1d.)2022  1022
                                                                                          Łącznie ok.12 190 GWh = ~ 0,796 mln ton 

W powyższym zestawieniu pominięta jest 3-cia dostawa z CP od VG dla Świnoujścia:
[172.] / 19↓/ 3-cia       Flex Aurora                          05-06.06. → 21-22.06.2022   1104 = 0,072 mln ton
      wypłynął z CP po MGA z „18”, ale przypłynął do Świnoujścia i został rozładowany przed MGA ze [173.].
Flex Aurora pływa w stałym czarterze Cheniere (terminale Sabine Pass i Ingleside).
Moje wątpliwości: dostawę w formule FOB(?) od Venture Global zrealizował LNGC wyczarterowany przez Cheniere!
- czy Cheniere użyczyło jednostkę dla PGNiG do realizacji tej dostawy?
- nie była to dost. FOB, tylko spot (poza kontraktowo) od Venture Global z wykorzystaniem LNGC użycz. przez Cheniere??
- czy może był to spot sprzedażowo od … Cheniere??? Tych wątpliwości nie mogę rozstrzygnąć.

4.
W tym roku nie było i do końca XI nie będzie dostawy z Calcasieu Pass w Świnoujściu!
Ale „nasz” GG Knutsen OAS bez rozgłosu - cichcem zrealizował dwie dostawy z Calcasieu Pass:
- załadunek 23-24.07. → do Rotterdamu - rozładunek 08-09.08.2023,
- załadunek 29-31.08. → dostawa współdzielona do Rotterdamu (16.09.-1d.) i Lubmina/FSU Seapeak Hispania (22-24.09.).
Ich wielkości jedynie mogę oszacować porównawczo na po 1020 GWh.
Natomiast jest jeszcze czasowa możliwość dokonania w XII-2023 załadunku w Calcasieu Pass 3-ch dostaw (czyli odbioru), do realizacji przez „nasze” LK, GG i SB Knutsen OAS (ew.debiut dowozowy).
Jeden trawersuje Atlantyk w drodze do "Cameron", 3-ci opływa Afrykę w drodze z Korei na W, a 2-gi „nasz” po załadunku w Hackberry zdąży powrócić ze Świnoujścia na kolejny załadunek ewentualnie w Calcasieu Pass.

5.
Podsumowanie:
            - kontrakt z VG opiewa na 22 dostawy w 2023 roku,
            - awansem odebraliśmy 12, ewentualnie 13 dostaw w 2022 roku,
            - tegoroczne 2 ładunki po odbiorze dostarczyliśmy do obcych terminali.
                                Nieistotne tu jest, czy to jest reeksport, czy czasowa „pożyczka” lub do „przemagazynowania”?
            - jest jeszcze możliwość odebrania w 2023 r. 3-ch dostaw! Decyduje data załadunku!
                                                           22 - (12 v 13) - 2 - 3 = 5 v 4 dostawy zaległe
Taka jest skala ewentualnego niewywiązania się Venture Global z kontraktu z PGNiG/Orlen za rok 2023! Dostaliśmy awansem 12÷13, a VG na razie zalega z 5÷4-ma ładunkami. Arbitraż? Po co? 

6.
Nie znam skali, na pewno częściowego a nie całkowitego, braku realizacji kontraktów z potęgami na światowym rynku LNG przez Venture Global. Przy tych korporacjach energetycznych ↓, Orlen jest jak kupujący na straganie jedną natkę pietruszki!
Kłopoty Venture Global w realizacji kontraktów długoterminowych przez wytwórnię LNG Calcasieu Pass oficjalnie dotyczą umów z Edison, BP, Shell i Galp, którzy wszczęli postępowanie arbitrażowe! Cała lista klientów to, oprócz powyższych, jeszcze Repsol, PGNiG, Sinopec Unipec i CNOOC.

7.
Poważniejszym symptomem jest niefrasobliwość Venture Global, kluczowego wytwórcy LNG, w postaci:
- czy to stosowania spekulacji sprzedażowej z wykorzystaniem sezonowej różnicy w cenach dostaw komercyjnych/spotów - sprzedaż spotów kosztem opóźnień w realizacji stałych kontraktów,
- czy to niejasności w formalnym zakończeniu odbiorów technicznych terminala w Calcasieu Pass,
- czy to w realizacji kolejnych inwestycji: terminal w Plaquemines i dalsza rozbudowa Calcasieu Pass. Nie ma triumfalnych wieści o realizacji tych inwestycji! Trwa zastanawiająca cisza.

8.
Zasadniczo 2-gi kontrakt z Venture Global - Plaquemines, opiewający na 4 mln ton/rok, uzasadnia budowę terminalu/FSRU w Zatoce Gdańskiej, oraz uzasadnia poczynione decyzje o wyczarterowaniu aż 8-miu „naszych” LNGC, do samodzielnego odbioru importu (FOB) w wysokości 1,5 + 4,0 mln/ton!
Przypomnę, że ów kontrakt aneksowaliśmy (rozszerzyliśmy z 2,5 na 4 mln ton/rok) w połowie 2021 r., z równoczesnym zerwaniem umowy z Port Arthur LNG (na 2 mln ton/rok), z uwagi na nieśpieszną realizację tej inwestycji!
Terminal Świnoujście samodzielnie podoła obsłudze już trwających kontraktów importowych, tj. obu z Katarem - Qatargas, z Cheniere Marketing International i z Venture Global - Calcasieu Pass.
Bezproblemowo je obsłuży→ 18(v 19) +21 +22 = 61÷62 ładunki w roku. Istnieje możliwość np. 2÷3-ch podesłania do Kłajpedy w celu ich regazyfikacji oraz rurowego … zesłania na Ścianę Wschodnią.

Wacław Sałaban, połowa listopada 2023 roku.

PS W kontekście całości dodatkowo polecam:[Łamigłówka gazowa]. Wcześniej o części poruszonych aspektów pisałem w: [„Nasz” GG Knutsen OAS z ładunkiem do Rotterdamu] + [Co w IV kwartale?] + [Ukazał się komunikat:] + [X-2023].
PPS (19.11.) polecam: Skąd wziąć cały ten gaz - Piotr Syryczyński.

* na swoim blogu nie podam linków do tych publikatorów - zainteresowani odnajdą je po zacytowanych tytułach!
Gdy się podaje hiobowe informacje, to szczegóły w nich zawarte nie mogą być błędne/chaotyczne i z niedopowiedzeniami. Takie hiobowe wieści są mało wiarygodne! Owe publikatory wyżej cenią propagandę od rzetelnego informowania …, zwłaszcza w czasie przekierowywania redakcyjnych przekonań … politycznych!

** w niektórych tekstach jest informacja o wyprodukowaniu ok. 200 ładunków przez terminal Calcasieu Pass - na podstawie informacji od firmy Kpler. Potwierdzam, że w odniesieniu do >20 miesięcy, tj. od momentu uruchomienia CP do teraz, ten wytwórca wyekspediował ok. 200 ładunków, pomimo kłopotów technicznych w II-III kw. 2023. Swoją obserwację ruchu metanowców w tym terminalu zakończyłem na 115-tym załadunku pod koniec II-2023.

*** pokrótce o formule FOB: - koszty odbioru LNG z terminalu wytwórczego oraz jego transport jest po stronie kupującego, 
- przejęcie na własność LNG następuje podczas załadunku w terminalu wytwórcy na zaciskach przyłącza załadunkowego - niby drobiazg, ale istotny w sytuacjach awaryjnych,
- wybór portu rozładunku jest w gestii kupującego - całkowita dowolność zarządzania ład. wraz z możliwością reeksportu!

 … bez żadnego trybu: … idź w pis-du!

Czy LK Knutsen OAS po 2027 roku będzie na Zatoce Gdańskiej cumował do FSRU BW JK (HHI)?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,