sobota, 13 stycznia 2024

Al Gharrafa po 28 miesiącach

Jest to Q-Flex, który został oddany do eksploatacji w I-2008 jako 2-gi z 8 powstałych w stoczni HHI, zarazem jako 5÷10 ogółem - efekt masowego oddania 6 jedn. w I-2008 roku. Zawinął do Świnoujścia po raz 4. Na Bałtyku bywa rzadko i w sporych odstępach: debiut w II-2017 z [12.] jako 11-tą katarską i był w XI-2017/[23.]., oraz po 4 latach we IX-2021/[138.]. Dowoził prawie identyczne ładunki po 1418/ 1416/1417 GWh, typowe dla jednostek Q-Flex/HHI.  

Inauguracja 18-tu dostaw katarskich w 2024 roku, ogółem 132-gą z Kataru, nastąpiła z > 16-to godz. opóźnieniem i w porze nocnej - ostatnio jest to świnoujski standard. Wpłynięcie 12.01./h0100. Wypłynięcie w kolejnej nocy 13.01./h0630. Rozładunek terminalowo 1-dobowy. Ładunek 1411 GWh. Dostawa [270.] ogółem.
Tą dostawą historycznie imp. LNG przez Term. Świnoujście osiągnął-przekroczył 324 TWh o 7 GWh! Ale uwaga: dane rozładunkowe 4-ch dostaw (z 270) są przybliżone, gdyż nie zostały opublikowane (1-sze dwie rozruchowe) lub podane rozliczenia są bez końcowych rat rozładunkowych - dostawy [144.]/XI-2021 i [263.]/XII-2023. Zostały oszacowane z przybliżeniem kilku GWh.

Tradycyjnie w styczniu nie będzie 2-giej dostawy z Ras Laffan.
W latach 2015-2016 trwał rozruch świnoujskiego terminala i nie było dostaw w styczniach. W kolejnych 1-szych miesiącach lat 2017-2024 odbieraliśmy tylko po 1-nym katarskim ładunku i inauguracje rocznych importów z Kataru zawsze dokonywał inny Q-Flex.  

Obserwacyjnie:
prawdopodobnie wypłynęła już dostawa katarska z możliwą jej realizacją dla Terminala Świnoujście na początku lutego!
W dniu 11.01.2024 roku nastąpiło w odstępie 10-ciu h wypłynięcie z Ras Laffan 3-ch Q-Flex z ładunkami w kierunku Europy! Od IV-2018 roku nie było takiego zdarzenia! Wśród 598-miu w tym czasie wyekspediowanych Q-Flex do Europy, bywały sporadycznie dni z 2-ma równoczesnymi wypłynięciami w tym kierunku. Również w poprzedzającym okresie, od jesieni 2015 roku, nie przypominam sobie takiej logistyki. Czy płynąca „eskadra” Q-Flex jest efektem poczynań jemeńskiego Huti w pobliżu Bab al-Mandab? Skonsolidowana ochrona fizyczna na 3-ch jednostkach?

Obecnie równolegle płyną:
[nazwa Q-Flex / krotność zawinięć do Świnoujścia - moment wypłynięcia z portu lub redy Ras Laffan w dniu 11.01.2024]
Al Nuaman/9 - h0830; Al Huwaila/8 -.h1030; Al Ghariya/4 - h1830. Zanurzenia płynących jednostek nie wykluczają Bałtyku jako celu dowózki, choć wymiar zanurzenia ostatniego nie precyzyjny (12m)! Suez mają osiągnąć 19.01. w łącznym odstępie 5h. Znikomym prawdopodobieństwem jest dublet równoczesnych dostaw do któregoś z terminali w Europie importujących katarski LNG. Adriatic LNG - Rovigo, Terminal Świnoujście i Fos-sur-Mer/Cavaou, to główne terminale europejskie importujące LNG z Ras Laffan dostarczany jednostkami Q-Flex. To któremu z 2-ch pierwszych Q-Flex kibicować?

ROZ***** pis

↑ Jest czym się chwalić, ale RÓBCIE to PROFESJONALNIE! ↓

62 dostawy w 2023 roku to pewne zaokrąglenie, gdyż 1 ładunek był współdzielony i miał wymiar < ½ poj. nominalnej metanowca ([215.] - 17.022023 - Hoegh Galleon - dostawa z Hackberry współdzielona z Rotterdamem). Ale pomijając …
Te 62 dostawy, tj. 10,626 mln kubików LNG, i jeśli wyjechało 8,5 tys. cystern o poj. 32÷43 m3, co jest porównywalne z 2-ma ładunkami LNGC kl. „174” po ok. 160 tys. m3, to Terminal Świnoujście zregazyfikował co najwyżej ciut >10 mln kubików LNG. Różnica magazynowa LNG na początku i na końcu 2023 jeszcze bardziej pomniejsza wielkość zregazyfikowaną w 2023 rok. Razem 0,4 mln m3 LNG zawyżenia - faktycznie w Terminalu … zregazyfikowaliśmy do 10,3 mln m3 LNG.
Kwestię „mld” całkowicie pominę, gdyż każde ich wyliczenia przez Terminal-LNG/Gaz-System/PGNiG-Orlen jest zawsze istotnie w ↑, oraz rata (strata) na ogrzanie LNG w tych wyliczeniach zawsze jest pominięta!
Natomiast do danych zamieszczonych na grafice, nie ma się do czego doczepić - czyli można profesjonalnie!
W ujęciu historycznym rozkurz cysternowy z Terminalu Świnoujście (>29 tys. autocystern) ma wymiar 7-miu dostaw zrealizowanych typowymi, nowymi metanowcami, czyli tyle LNG upłynniono poza terminal bez regazyfikacji.

Na koniec pytanie szacunkowe dla 2023 roku:
jak się mają do siebie wielkości całorocznego upłynnienia LNG z Terminalu bez reagazyfikacji (rozkurz cysternowy) do … całorocznej raty gazu ziemnego zużytego na podgrzanie LNG w technologii regazyfikacyji? Udanych szacunków!

Wacław Sałaban, styczeń 2024 roku.

4 komentarze:

  1. Ciekawe również jest to czy będzie jeszcze jakaś dostawa w dniach 17-20 stycznia czy ta zapowiedziana na 25.01 zostanie poprostu przyspieszona o 2 -3 dni

    OdpowiedzUsuń
  2. Niestety, gaslog winchester skierował się na N u wybrzeży Francji i nie zmierza w stronę kan.
    La manche

    OdpowiedzUsuń

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,