czwartek, 4 stycznia 2024

Rok 2023 kontraktowo, sumarycznie i obserwacyjnie

Nie będzie o miliardach m3 gazu ziemnego, nie o milionach kubików LNG, będzie ciut o mln ton i znikomo o GWh/TWh!
Podsumowanie realizacji 4-ch kontraktów długoterminowych + spotów:

1. [kontraktowo 1+1 mln ton/rok (2 umowy), od 2018 roku faktycznie 1+0,66 mln ton/rok] - 2x formuła DES
19 dostaw katarskich regularnie i typowo realizowanych ↓ w ramach kontraktów Qatargas-1/2.
Stosowna tabela - rozpiska dostaw z Ras Laffan w latach 2018÷2023 z ilościami w poszczególnych miesiącach i kwartałach.

2. [kontraktowo 1,45 mln ton/rok od 2023 roku] - formuła DES
21 regularnych dostaw od Cheniere Marketing International, zasadniczo z Sabine Pass (x17) + 4x z Ingleside, mimo zapowiedzi, że głównym wytwórcą w tym kontrakcie będzie terminal w Ingleside. Rytmiczność realizacji kontraktu: po 1 dostawie w III; VIII; XII, w pozostałych miesiącach po 2 ładunki.
Dodatkowo 9 spotów: z Sabine Pass x7 + 2 z Ingleside. Łącznie od Cheniere 30 ładunków w roku.

3. [kontraktowo 1,5 mln ton/rok od 01.01.2023 r. - w 2022 odbiór 13 ład. awansem - w 2023 bez dostaw!] - formuła FOB
Całkowity chaos z kontraktem z Venture Global/Calcasieu Pass - bez dostaw do Świnoujścia(!), a jedynie odbiór 2-ch ład. przez naszego GG Knutsen OAS, ale z realizacją do Rotterdamu (x1,5) +½ przeładunku na FSU Seapeak Hispania dla Lubmina. Nie wiem w ramach czego były te dostawy.

4.
Poza realizacją długoterminowych kontraktów i spotami od Cheniere ↑, były dost./spoty (DES/FOB) z: Hackberry x5(4,5*), Freeport x4 oraz po 1 z Point Fortin, Melkøya (zapomniana przez PGNiG/Orlen!**), Punta Europa, Cove Point. RAZEM z 9-ma od Cheniere↑, daje 22(!) spoty = wymiar kontraktu z VG. PRZYPADEK?

5.
Łącznie dostawy (kontrakty + spoty) wytwórczo-narodowo w 2023 roku (nie sprzedażowo, gdyż spoty są często kupowane z pośrednictwem handlowym lub od globalnych koncernów energetycznych, bywają też reeksportem):
Katar (Ras Laffan) - 19 ładunków Q-Flex (istotne: średni ok. 1397 GWh, pozostałe ↓ - średni ok. 1033 GWh).
USA - 40* ład. (Sabine Pass x24; Ingleside x6; Hackberry x5(4,5*); Freeport x4; Cove Point x1; Calcasieu Pass x0!).
Trinidad -Tobago (Point Fortin) - 1 dostawa.
Norwegia (Melkøya) - 1 dostawa ([210.]/ 21.01.2023/ Qogir - stale pomijana przez publikatory PGNiG/Orlen!**).
Gwinea (Punta Europa) - 1 dostawa.
Razem 9-ciu wytwórców.
Ujęcie energetyczne importu w rekordowym 2023 roku, ale bez rekordowego kwartału i miesiąca(!), przedstawiłem w [Debiut Al Sahla na koniec roku]+↓p.6. Tu tylko dopiszę, import Katar : USA (wytwórczo!) w 2023, to 26,5 : 41,2 TWh, tj. 37,44% : 58,22%. Import egzotycznego rozkurzu to 3070 GWh/4,34%. Ale do zrównania historycznie importów katarskiego i wytwórczo amerykańskiego upłynie jeszcze … kilka lat!

6.
Łącznie: 62***dostawy - rekordowo +4 do 58 w 2022 r. W latach: 2020-2021 było po 35 i 31 w 2019. (w tych latach kol. oficjalnie zapowiadano/zrealizowano w: 2019-28/31; 2020-39/35; 2021-31/35; 2022-51/58 i 2023-64/62→ zapowiedź wiceprezesa GAZ-SYSTEM Artur Zawartko 21.02.2023)
Kwartalnie: po 15 w I-III kw. i 17 w IV. Rekordowy jest IV kw. 2022 - 18 dostaw (6+5+7 ↓).
W miesiącach: x3 w VIII; x4 III-IV; x5 w I;V;XI; x6 w II;VI-VII;IX-X;XII. Rekordowy jest XII-2022 x7.

7.
Subiektywnie najciekawsze zawinięcia metanowców do świnoujskiego terminala to: … nie, NIE, NIE!
- 2 debiuty Q-Flex: Fraiha i Al Sahla (29. i 30. z 31 Q-Flex).
- 2 debiuty „naszych”: LK Knutsen OAS i GG Knutsen OAS (oba klasa „174-HHI” z 2022 i 2023).
- nie było zaw. LNGC ze sfer. zbiornikami lub o nietypowej konstrukcji (pomijam FSRU Hoegh Galleon).
- nie było zawinięcia istotnego rekordowo w kwestiach wielkości ładunku: min v max.
Największy ładunek dowieziony przez Q-Flex jest dopiero 13-tym historycznie. Konwencjonalnymi LNGC również odległe.
W klasie min były historycznie ładunki: 2-gi najmniejszy Q-Flex i 2-gi najmniejszy ogółem - zarazem 2-gi współdzielony.
- 18 debiutów metanowców - wśród nich, poza starawymi 2-ma Q-Flex i 2-ma „naszymi” nówkami ↑, przeważały jednostki nowe z lat: 2020 x3; 2021 x6; 2022-2023 po 1.
Inaczej licząc: wśród 18-tu debiutujących, aż 10 (2+6+2x1) ma rodowód w 3-cim 10-leciu XXI wieku!
Cieszy zawijanie nówek, ale żadna obecna i przyszła, nie dorównałaby urokowi debiutu w naszym gazoporcie jednostki … Q-Fleet - roczniki 1996÷2000!!! Te wąskie, 5-cio zbiornikowe (sferyczne) turbinowce, długo już nie popływają.
- 18 debiutów wśród 62 dowózek (na 7 dostaw 2 debiuty) jest to sporo ale nie rekordowo:
2015-1 debiut; 2016-4; 2017-8; 2018-12; 2019-14; 2020-14; 2021-14; 2022-22; 2023-18. Razem 107 różnych metanowców, w tym 30 Q-Flex (oddane: X-2007 ÷ I-2010). Pozostałe 77 jednostek powstało w latach 2002-2023.

8.
Na koniec 2023 roku - po 8-miu latach funkcjonowania Terminalu Świnoujście (od 11.12.2015):
- ogółem 268 dostaw (w tym 2 ładunki połówkowe - dostawy współdzielone),
- 131 dostaw z Kataru (w tym 1-na dost. spotowa: [18.]/04.07.2017/Al Nuaman - wszystkie dowiezione przez Q-Flex),
- 115 dostaw z USA (z wszystkich 7-miu masowych terminali amerykańskich, ale z Elba-Savannah tylko 1 ładunek +↓),
- 14 dost. z Norwegii (od pożaru we IX-2020 była tylko 1-na dostawa** +↓. Precyzyjniej od VIII-2020, gdy były 2 dost.),
- 8 ład. od egzotycznych „dostawców”- wytwórców (po x3 Point Fortin i Bonny, po x1 Damietta i Punta Europa).
Do tej ostatniej grupy należałoby wliczać amerykański terminal Elba-Savannah (x1) i …norweski na wyspie Melkøya (x14) - trwale wyeliminowała go … Kłajpeda, pośrednicząca w imporcie gazu dla Ściany Wschodniej na zlecenie PGNiG, oraz … denna gazrurka z Danii - Baltic Pipe z norweskim gazem ziemnym.

[268.]/Al Sahla dost., domykająca rok 2023, również domknęła 21 mln ton LNG zaimportowanego przez Terminal Świnoujście od inaugurującego ładunku w dniu 11.12.2015 roku - Al Nuaman.

Na koniec doby terminalowej 29.12., czyli na początek 30.12. o h0600, a tuż po zakończeniu rozładunku Al Sahla, stan napełnienia zbiorników lądowych w Terminalu Świnoujście osiągnął 2035,589312 GWh, tj. 305 644 kubików LNG, czyli 95,5% całkowitego nominalnego napełnienia. To historyczny rekord w naszym terminalu (+7500 kubików więcej od poprzedniego największego napełnienia w dn. 09/10.01.2018, po rozładunku [25]/Al Gattara). Nie ma mrozu!

9.
Co w 2024 roku?
Zapowiedzi wg. kontraktów:
18 zawinięć Q-Flex z Ras Laffan z dostawami z kontraktów Qatargas -1/2,
21 ładunków z Sabine Pass i/lub Inglesied od Cheniere Marketing International,
22(?) dostawy z Calcasieu Pass, jeśli kontrakt z Venture Global jest/będzie aktualny - arbitraż?
+ 5 ÷ ok. 25(!!!?) dostaw spotowych - ilość zależna od sytuacji z kontraktem CP-VG.
Zapowiedzi statystyczne:
W połowie 2024 roku - [300.] dostawa ogółem.
W II p. 2024 - 150. dostawa wytwórczo z USA.
W I-2025 - 150. dostawa katarska.
Powinny nastąpić debiuty:
- SB Knutsen OAS - był już w Europie z 1-szą swoją dowózką! Trwa cisza medialna o tym fakcie.
3-ci „nasz” SB Knutsen OAS, pływający pod francuską banderą, w swoim komercyjnym debiucie w dniu 11.12.2023 roku wpłynął na swój pierwszy załadunek do Freeport. Po załadunku wypłynął 13.12. z ETA 24(!).12. dokądś! Po trawersowaniu Atlantyku, 26.12. zgodnie ze swoją banderą zawinął do … Havru i przycumował do FSRU Cape Ann. Rozładunek/przeładunek trwał 3 1/3 doby. Po wypłynięciu ogłoszono kolejny port załadunku Sabine Pass ETA 10.01. Może zdąży w końcu stycznia zadebiutować na Bałtyku w Świnoujściu. A może stale będzie zaopatrywał w LNG Francję? Nazwa sugeruje?!
- IL Knutsen OAS (IMO 9946398) wypłynął 20.12. z Gwangyang - Korea Południowa i popłynął do Bintulu/Sarawak - Malezja z ETA 25.12. Odnalazł się w Szanghaju! Obecnie (od 04.01.2024/h1100 CET) jest pod rozładunkiem…. Może będzie komercyjnie pływał po Dalekim Wschodzie?

[z ostatniej chwili - „kroi się” kolejny debiut LNGC, zaskakująco wyprzedzający debiuty „naszych” metanowców ↑]
Pod załadunkiem w Sabine Pass, od 04.01./h0800 CET, jest Energy Pacific (173400/DSME-2020), który ostatnio realizował dost. do Fos-sur-Mer (z Ingleside) i Zeebrugge. Prawdopodobnie zrealizuje dostawę kontraktową do Świnoujścia (ETA 25.01.) - planowo jako 2-gą w I-2024 od Cheniere po Bonito LNG ETA 07.01.

Wacław Sałaban, styczeń 2024 roku.

PS Podane powyżej/poniżej dane (daty, wielkości, wartości, oznaczenia, itd.) kilkukrotnie sprawdzałem i weryfikowałem.

* precyzyjnie, to 39 i ½, gdyż [215.] /17.02. - Hoegh Galleon z Hackberry była dostawą współdzieloną z Rotterdamem.
** Ta dostawa notorycznie jest wliczana do importu z USA! W 2023 roku nie było 41 dostaw wytworzonych w USA, jak komunikuje PGNiG/Orlrn, tylko 40, a precyzyjnie 39 ½ ↑. Qogir przypłynął z ładunkiem z norweskiego terminalu na wyspie Melkøya opodal Hammerfest, po załadunku w dn. 11-12.01.2023 r. Był to 3 załadunek w Melkoya w tym roku i 46 ładunek wytworzony na/w Melkoya od uruchomienia terminala po pożarze we IX-2020.
*** W 2023 roku norweska Melkøya wyeksportowała 65 ładunków i nie była to intensywna produkcja jak w latach przed awariami i pożarem we IX 2020 roku. Typowo bywało po 71÷74 dostaw, tj. średnio co 5 dób wysyłka, ze śr. ładunkiem ok. 950 GWh (głównymi rozwożącymi są LNGC ze zbiornikami sferycznymi Arctic+). Ciekawostka: czyli intensywna całoroczna produkcja terminalu na wyspie Melkøya pokryłaby tegoroczny rekordowy import LNG przez Terminal Świnoujście. Liczone w GWh/TWh, gdyż gaz ziemny importujemy dla „kWh”, nie dla różnych „kubików” i „ton”!ROZ***** pis
↓- tłumaczenie dla Pawłowicz - Krystyny!
Rozliczyć Osądzić Zdelegalizować + ***** pis

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,