poniedziałek, 27 stycznia 2020

Duhail trzeci raz

Przy okazji zapowiedzi powtórnego w styczniu zawinięcia Arctic Princess pisałem o dostawach rodzaju raz za razem i zaznaczałem, że debiut Duhail i kolejna dostawa tym metanowcem (koniec XII 2019), były przedzielone nieodległą dowózką ładunku do Indii. Teraz trzecie zawinięcie Duhail do Świnoujścia będzie realizacją raz za razem.

Ostatnie marszruty Duhail:
Ras Laffan wypłynięcie 18.11. > ponad 2 tyg. postój na redzie Malty > 26.12. zaw. do Świnoujścia >
Ras Laffan wypłynięcie 17.01. > Świnoujście, ETA 07.02.
Podróż liczona RL > RL trwała 60 dni, natomiast Św > Św będzie trwała optymalne 43 doby.
To jest przykład niepełnego wykorzystania floty Q-Flex, o czym wspominałem w rozważaniach:
Q-Flex-y z amerykańskim importem LNG?Spostrzeżenie obserwacyjne:
Od 50 dostawy katarskiej (1419 GWh), [66. ogółem], odebranej na początku VIII 2019 roku od Al Khuwair (stocznia SHI), kolejne 8 katarskich dostaw, w wymiarze 1371÷1378 GWh, dostarczyło 7 jednostek z DSME:
- w tych siedmiu zawinięciach 2 razy gościł Duhail z ładunkami po 1371/1372 GWh. Są to drugi i trzeci ładunek w kolejności najmniejszych ze wszystkich dostaw katarskich. Obecnie Duhail jest w drodze do Świnoujścia ze swoją trzecią dostawą (ETA 07.02.) - z 9 „chudą”,
- jedynym Q-Flex o innym rodowodzie był Al Utouriya (HHI) z ładunkiem tylko 1402 GWh, znacznie odstającym od średniej 1419 GWh dla innych jednostek z SHI/HHI.

Dotychczasowa średnia wielkość energetyczna katarskich dostaw to 1397 GWh, jest wyliczona dla 58 odebranych ładunków. Średnia z 29 dowózek jednostkami z SHI/HHI to 1418 GWh, a z 29 dowózek DSME wynosi 1377 GWh.

Można postawić pytanie:
dlaczego od połowy VIII 2019 roku, przez kolejne ½ roku docierały z Ras Laffan wyłącznie możliwie małe ładunki (x9) dowożone przez Q-Flex? Poprzedzające półrocze to inna proporcja: 6x SHS/HHI (po 1413÷1423 GWh) i 2x DSME (po 1378÷1379) + debiut Al Utouriya (1401 GWh).
Odpowiedź nie jest skomplikowana, klientowi importującemu LNG w ramach długotrwałych umów i regularnie rezygnującemu z części zamówionych dostaw, nie celowe jest wysyłanie „tłustych” ładunków, lepiej jest wysłać jesienią/zimą na Daleki Wschód :-)
W latach 2018-2019, w każdym półroczu (x4), PGNiG odebrało po 9 z kontraktowo nominalnie 12 katarskich ładunków!

Jaki jest wymiar owego pomniejszenia?
Różnica pomiędzy średnimi wielkościami ładunków dowożonych różnymi wersjami Q-Flex to około 6150 m3. Zakładając, że w omawianym okresie z dziewięciu dostaw, pięć byłyby „tłustych”, to różnica wynosi 30 750 kubików LNG, którą przeliczyć można na prawie 800 autocystern LNG, lub stanowi ponad ½ przyjętej części ładunku współdzielonego [72.].

* * *

W świnoujskim terminalu od 11.01., czyli przez 16 dobę, trwa regazyfikacja z całkowitą zakontraktowaną mocą 152,90136 GWh/d. Jest to w historii terminalu najdłuższy okres nieprzerwanej pracy z taką mocą regazyfikacyjną.

Wacław Sałaban, styczeń 2020 r.

PS [1 GWh = 150,15 m3 LNG]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,