środa, 1 stycznia 2020

Dostawy LNG w II półroczu 2019 roku

Drugie półrocze było, w odniesieniu do pierwszego, stosownym uzupełnieniem 2019 roku. Przed przełomem 2018/2019 często zapowiadano przyjęcie w świnoujski terminalu łącznie min 28 ładunków LNG w 2019. Przypomnę, w pierwszej połowie przyjęto 16, a łącznie w całym roku 30 i 2/5 ładunku.

Pierwsze 4 miesiące drugiego półrocza nie były jednak czymś szczególnym - po 2 dostawy. Rekordowy, z czterema ładunkami (w tym 1 częściowy), listopad i z trzema grudzień, poprawiły wymiar drugiej połowy 2019 roku, razem dając intensywny tegoroczny import LNG do kraju.

Tabela ze szczegółowymi danymi o ładunkach LNG odebranych w Świnoujściu, w II półroczu 2019 r.
 [rozpowszechnianie opracowania tylko za zgodą autora]

Dostawa
IIp/rok/og.
Data zawinięcia
Metanowiec            
   /nr zawinięcia
stocznia
kraj - terminal
(importer - producent)
wytwórca v
  sprzedawca
GWh
tys.m3
 1 /17/64.
16-lip
Al Ghashamiya/3
SHI
49 dostawa katarska
Qatargas
1423
213,671
 2 /18/65.
25-lip
Oak Spirit
DSME
kontrakt USA - Sabine Pass
Cheniere M.I.
1094
164,198
 3 /19/66.
03-sie
Al Khuwair/4
SHI
50 dostawa katarska
Qatargas
1419
213,003
 4 /20/67.
21-sie
Al Aamriya
DSME
51 dostawa katarska
Qatargas
1377
206,737
 5 /21/68.
01-wrz
Hoegh Giant
HHI
spot USA - Sabine Pass
Naturgy ?
1059
159,014
 6 /22/69.
26-wrz
Duhail
DSME
52 dostawa katarska
Qatargas
1372
206,020
 7 /23/70.
06-paź
Al Ruwais/3
DSME
53 dostawa katarska
Qatargas
1374
206,337
 8 /24/71.
26-paź
Al Bahiya
DSME
54 dostawa katarska
Qatargas
1376
206,580
 9 /25/72.
07-lis
16-lis
Arctic Aurora/2
HHI
spot Norwegia - Melkøya
ład. częśc. do Revithoussa
?
389
  58,454
10/26/73.
09-lis
Al Sheehaniya/4
DSME
55 dostawa katarska
Qatargas
1373
206,170
11/27/74.
19-lis

Patris

DSME
spot USA - Sabine Pass
ład.dla ERU Trading Ukraina
Cheniere En.
1045
156,981
12/28/75.
28-lis
Maran Gas Posidonia
HSHI
spot USA - Sabine Pass
?
1013
152,087
13/29/76.
04-gru
Al Khattiya/3
DSME
56 dostawa katarska
Qatargas
1378
206,931
14/30/77.
19-gru
GasLog Greece
SHI
spot USA - Sabine Pass
?
1087
163,161
15/31/78.
26-gru
Duhail/2
DSME
57 dostawa katarska
Qatargas
1371
205,861

RAZEM:
18150
2,725mln 
- kolumna [Dostawa] zawiera numerację w II półroczu, roczną i historyczną (ogólną) odebranego ładunku.
- typowo rozładunek trwał około doby, wypłynięcia następowały w drugim dniu po zawinięciu.
- brak liczby po nazwie metanowca (/) oznacza debiut jednostki w świnoujskim gazoporcie.
- użyte skróty literowe określają cztery stocznie południowokoreańskie: Samsung Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries, Hyundai Samho Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.
- w kolumnie [kraj - terminal], w numeracji dostaw katarskich (z Ras Laffan) są wliczone 2 ładunki inaugurująco-rozruchowe i jedna dostawa spotowa w VII 2017 r.
- w kolumnie [wytwórca lub sprzedawca], w przypadkach dostaw krótkoterminowych (spoty) i średnioterminowych (?), do przyporządkowania wymienionych podmiotów należy podchodzić z ograniczonym zaufaniem.
- energetyczna wielkość ładunku [GWh] jest określona na podstawie oficjalnych danych od operatora terminalu Polskie LNG. Jest podawana z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku (np. dla dostawy 1 / 17 / 64. = 1423,048436 GWh) co oznacza rozliczenie ze sprzedawcą z dokładnością do 1 kWh (około 0,1 m3 gazu ziemnego).
- objętościową wielkość ładunku [tys.m3] wyliczam dla przyjętego, stałego, współczynnika konwersji (11,1 tj. 1 m3 gazu ziemnego = 11,1 kWh), dla wszystkich dostaw jednakowego, co nie jest zgodne z rzeczywistością. Celem tego zabiegu jest jedynie porównawcze oszacowanie objętościowe ładunków. Współczynnik konwersji dla poszczególnych ładunków jest równie poufny jak cena 1 m3 zaimportowanego gazu. 

Trzecie zawinięcie Al Ghashamiya w dniu 16.07.2019 r. - dostawa inaugurująca II półrocze [1/17/64.].

Na 14 i 2/5 dostaw latem i jesienią (do 31.12.) złożyły się ładunki: 9 katarskich, 5 amerykańskich i 2/5  norweskiego (ładunek współdzielony).

Ładunki katarskie (Ras Laffan) zrealizowano w ramach 2 kontraktów długoterminowych, nominalnie opiewających na łącznie 12. W tym półroczu zdecydowanie przeważały dostawy (ostatnie 7 z 9) realizowane metanowcami wersji Q-Flex z rodowodem ze stoczni DSME, czyli małe wielkościowo ładunki wśród klasy Q-Flex, statystycznie o 3 tys.m3 LNG mniejsze od średniej wielkości dostawy.
Podsumowując, liczba odebranych ładunków z Zatoki Perskiej była w typowej proporcji do liczby zakontraktowanych 9:12, identycznie jak w poprzedzających trzech półroczach (po 9). Łącznie przez 2 lata zrezygnowaliśmy z odbioru 12 ładunków Q-Flex.

Natomiast ładunki amerykańskie, wszystkie, były z Sabine Pass, i tak:
-  pierwszy z nich [2/18/65.] jako inauguracja długoterminowego kontraktu z Cheniere Marketing International (też w formule DES jak umowy katarskie). Druga planowana dostawa w ramach tej umowy została tuż po inauguracji odwołana tzn. przeniesiona do realizacji w 2020 roku, decyzją eksportera.
- drugi ładunek [5/21/68.]  jako typowy spot w ramach reeksportu od Naturgy Energy Group SA (Barcelona) - dawniej Gas Natural Fenosa, z możliwym pośrednictwem Centrica LNG Co Ltd. (Windsor). Przepraszam za tak szerokie, zarazem mało precyzyjne, określnie strony prawnie sprzedającej LNG.
- trzeci [11/27/74.] jako medialny spot dla Ukrainy od Cheniere Energy, z wyłącznie naszym pośrednictwem rozładunkowo-regazyfikacyjno-przesyłowym. Nie był to nasz reeksport :-)
- czwarty i piąty [12/28/75.; 14/30/77.] są jako typowe spoty, wiem skąd i czym, nie wiem od kogo, dla kogo, czy w ramach reeksportu, czy też w ramach umowy średnioterminowej?
Liczba dostaw z Zatoki Meksykańskiej była identyczna jak w pierwszym półroczu - po 5. Przy czym w tym półroczu nie było dostawy od amerykańskiego Dominion Energy, wytwarzającego LNG w terminalu Cove Point. Tym samym zmalała liczba producentów (do trzech) obsługujących nasz import w II p. 2019 roku.

Trzecim wytwórcą importowanego przez nas LNG, ale w znikomej wielkości, był norweski terminal na wyspie Melkøya, opodal Hammerfestu. Stamtąd dopłynęło jedynie 2/5 niedużego ładunku [9/25/72.]. Względem poprzednich trzech półroczy różnica jest istotna, gdyż w każdym odbieraliśmy po dwie dostawy.

Debiut Al Aamriya w dniu 21.08.2019 r. [4/20/67.].

Przypomnę, planowano w 2019 roku odbiór min 28 ładunków (faktycznie przyjęliśmy 30 i 2/5), ale po planowej inauguracji pierwszego długoterminowego kontraktu amerykańskiego z Cheniere Marketing International [2/18/65.], ów dostawca drugą dostawę przesunął na 2020 rok.
W liczbie zawinięć zrekompensowało to nieplanowane wtedy przyjęcie amerykańskiego LNG dla Ukrainy (po regazyfikacji). No i nie sądzę, aby ładunek częściowy z Norwegii, współdzielony z greckim terminalem na wyspie Revithoussa, był uwzględniany w początkowych planach.

Wielkościowo ładunki nie miały jakichś skrajnych wielkości (max/min). Największym był [1/17/64.] = 1423 GWh / 213 671 m3 - jako 3. historycznie w świnoujskim terminalu, natomiast najmniejszym był [12/28/75.] = 1013 GWh / 152 087 m3, bez specjalnego wyróżnienia. Tu pomijam 2/3 dostawy z Norwegii.
Na 9 dostaw jednostkami Q-Flex (katarski LNG), aż 7 ostatnich było metanowcami powstałymi w stoczni DSME, czyli w kategorii Q-Flex mniej pojemnymi. Czyli mało było szans na rekordowy ładunek.

Debiut Patris w dniu 19.11.2019 r. - import ukraiński [11/27/74.].

Pod względem jednostek zawijających do świnoujskiego gazoportu (zdecydowanie najciekawszy aspekt obserwacyjny!), to półrocze wyróżniło się trzema debiutami (w I półroczu tylko 1) metanowców klasy Q-Flex: Al Aamriya, Duhail i Al Bahiya, wszystkie ze stoczni Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Tym samym na 31 istniejących jednostek Q-Flex, od momentu uruchomienia terminala, w Świnoujściu gościły 24.
Natomiast 5 dostaw z USA zrealizowały pierwszy raz zawijające na Zatokę Pomorską, nowe i nowoczesne, metanowce o pojemnościach ponad 170 tys.m3, w tym jeden FSRU oddelegowany czasowo do dowózek.
Generalnie ostatnie sześć miesięcy w dowózce ładunków LNG do świnoujskiego terminala zdominowały jednostki z rodowodem DSME (9 na 15).
Kontynuowana była tegoroczna różnorodność metanowców zawijających do Świnoujścia. W I połowie 2019 na 16 wpłynięć tylko Al Nuaman był dwukrotnie, natomiast w II połowie podwójne zawinięcie zrealizował Duhail [69. i 78.], ale powtórki z I p. zaliczyły: Al Ghashamiya [64.], Al Khattiya [76.] i Arctic Aurora [72.].
Na łącznie 31 zawinięć w całym 2019 roku, 26 dokonały różne metanowce, w tym 14 debiutując - to cieszy obserwatorów!

Debiut GasLog Greece w dniu 19.12. - przedostatnia dostawa w 2019 roku [14/30/77.].

Rok 2019
dostawy
łącznie
z Kataru
spoza Kataru
z USA
z Sabine Pass
/ Cove Point
z Norwegii
w I półroczu
16
9
7
5
4 / 1
2
w II półroczu
15
9
6
5
5 / 0
częściowy 2/5
RAZEM:
31
18
13
10
9 / 1
2 i 2/5

Analiza dostaw z pierwszej połowy 2019: >>> Dostawy LNG w I półroczu 2019 roku.

Co dalej?
Z podawanych zamierzeń przyszłorocznych, określanych jako odbiór min 39 dostaw, już się cieszę.
Nominalnie w roku 2020, to dostawy:
- z obu kontraktów katarskich: 11+13 ładunków (ostatni rok rozszerzonego Qatargas-2, z 11 na 13),
- 3 (w tym zaległa z 2019) w ramach kontraktu z Cheniere Marketing International,
- 1-2 w ramach średnioterminowego kontraktu z Centrica LNG Co Ltd.
+ spoty. Podobno jeden w marcu z Nigerii (nowe źródło).
Pozostałe? Ile? Skąd? Od kogo? Czym przywiezione? To głównie będzie intrygować w 2020 roku :-)

39 dostaw w 12 miesięcy to, 3 ładunki miesięcznie + czwarty co 4 miesiące, lub inaczej, co 9-9,5 dób odbiór ładunku. To wykorzystanie 75% dostępnej mocy regazyfikacyjnej terminalu w roku.
Natomiast zapowiadana intensywność dostaw w I kw. to ładunek co tydzień. Będzie się działo :-)

Wacław Sałaban, koniec 2019 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,