poniedziałek, 1 lipca 2019

Dostawy LNG w I półroczu 2019 roku

Przedstawiciele różnych podmiotów powiązanych z importem LNG, realizowanym przez świnoujski terminal (Polskie LNG, Gaz-System, PGNiG oraz przyklejające się ministerstwa), na przełomie roku 2018/19 gremialnie zapowiadali odbiór w gazoporcie minimum 28 dostaw LNG od różnych eksporterów. Pierwsze półrocze zamknęło się liczbą aż 16 dostaw:
- odebranych po 3 ładunki w styczniu, kwietniu, maju i czerwcu oraz po 2 w lutym i marcu,
- dostarczonych przez czterech różnych producentów/wytwórców LNG.


Tabela ze szczegółowymi danymi o odebranych ładunkach LNG w Świnoujściu, w I półroczu 2019 r.
 [rozpowszechnianie opracowania tylko za zgodą autora]

Dostawa
Data zawinięcia
Metanowiec     
       /nr zawinięcia      
stocznia
kraj - terminal
(importer - producent)
wytwórca   v
    sprzedawca
GWh
tys.m3
 1 / 48.
04-sty
Al Hamla/4
SHI
40 dostawa katarska
Qatargas
1413
212,146
 2 / 49.
19-sty
Hoegh Gallant/2
HHI
spot USA - SabinePass
Gunvor
1024
153,752
 3 / 50.
27-sty
Iberica Knutsen
DSME
spot USA - SabinePass
Naturgy
856
128,467
 4 / 51.
03-lut
Al Nuaman/7
DSME
41 dostawa katarska
Qatargas
1376
206,633
 5 / 52.
12-lut
Flex Rainbow
SHI
spot USA - SabinePass
Centrica
978
146,814
 6 / 53.
10-mar
Al Utouriya
HHI
42 dostawa katarska
Qatargas
1401
210,355
 7 / 54.
21-mar
ArcticDiscoverer/3
Mitsui
spot Norw. - Melkøya
Equinor
926
139,033
 8 / 55.
03-kwi
GasLog Hong Kong
HHI
spot USA - SabinePass
Total
1097
164,764
 9 / 56.
16-kwi
Al Shamal/3
SHI
43 dostawa katarska
Qatargas
1419
213,026
10/ 57.
26-kwi
Arctic Aurora
HHI
spot Norw. - Melkøya
?
928
139,306
11/ 58.
04-maj
Al Khattiya/2
DSME
44 dostawa katarska
Qatargas
1379
207,067
12/ 59.
14-maj
Tembek/2
SHI
45 dostawa katarska
Qatargas
1413
212,195
13/ 60.
29-maj
Al Ghashamiya/2
SHI
46 dostawa katarska
Qatargas
1423
213,623
14/ 61.
07-cze
Maran Gas Sparta
HSHI
spot USA - CovePoint
?
1007
151,187
15/ 62.
15-cze
Al Kharaitiyat/3
HHI
47 dostawa katarska
Qatargas
1414
212,374
16/ 63.
29-cze
Al Nuaman/8
DSME
48 dostawa katarska
Qatargas
1378
206,904

RAZEM:
19432
2,918 mln 
[Do porównania: cały hiszpański import LNG w maju wyniósł 20,29 TWh, nasz przez 6 miesięcy to 19,432 TWh.]

- kolumna [Dostawa] zawiera numerację roczną i historyczną (ogólną) odebranego ładunku.
- każdy rozładunek trwał około doby, wypłynięcia następowały w drugim dniu po zawinięciu.
- brak liczby po nazwie metanowca (/) oznacza debiut jednostki w świnoujskim gazoporcie.
- użyte skróty literowe określają cztery stocznie południowokoreańskie: Samsung Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries, Hyundai Samho Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i jedną stocznię japońską Mitsui Ichihara Engineering & Shipbuilding.
- w kolumnie [kraj - terminal], w numeracji dostaw katarskich (z Ras Laffan) są wliczone 2 ładunki inaugurująco-rozruchowe i jedna dostawa spotowa w VII 2017 r.
- w kolumnie [wytwórca lub sprzedawca], w przypadkach dostaw krótkoterminowych (spoty) i średnioterminowych (?), do przyporządkowania wymienionych podmiotów należy podchodzić z ograniczonym zaufaniem.
- energetyczna wielkość ładunku [GWh] jest określona na podstawie oficjalnych danych od operatora terminalu Polskie LNG. Jest podawana z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku (np. dla dostawy 1 / 48. = 1412,890999 GWh) co oznacza rozliczenie ze sprzedawcą z dokładnością do 1 kWh (około 0,1 m3 gazu ziemnego).
- objętościową wielkość ładunku [tys.m3] wyliczam dla przyjętego, stałego, współczynnika konwersji (11,1 tj. 1 m3 gazu ziemnego = 11,1 kWh), dla wszystkich dostaw jednakowego, co nie jest zgodne z rzeczywistością. Celem tego zabiegu jest jedynie porównawcze oszacowanie objętościowe ładunków. Współczynnik konwersji dla poszczególnych ładunków jest równie poufny jak cena 1 m3 zaimportowanego gazu.


Główny dostawca Qatargaz z Ras Laffan wyeksportował do nas 9 ładunków, zrealizowanych jednostkami Q-Flex, o średniej wielkości około 210,5 tys.m3. Były to realizacje w ramach dwóch kontraktów długoterminowych, z których nominalnie powinno dotrzeć 12 ładunków, po 2 w miesiącu. Prawdopodobnie w ramach drugiego kontraktu odstąpiono od odbioru 3 ładunków. Identycznie było w obu półroczach 2018 roku - odebrano po 9 dostaw.
Ciekawostką był obecny maj, ustanawiający rekord w ilości odebranych katarskich dostaw (x3) w kalendarzowym miesiącu. Prawdopodobnie w efekcie opóźnienia drugiej dostawy kwietniowej.

Drugim wielkościowo producentem/wytwórcą zaimportowanego LNG był amerykański Cheniere Marketing International ze swojego pierwszego terminala Sabine Pass. Natomiast określenie, kto był sprzedawcą tych 4 ładunków o średniej wielkości ponad 148 tys.m3, jest tylko pewnym przypuszczeniem na podstawie sporadycznych informacji, głoszonych okazjonalnie w celach polityczno-marketingowych. Tę grupę podmiotów, sprzedających po jednym ładunku, tworzą w kolejności realizacji dostaw: Gunvor Group Ltd. (Szwajcaria/Cypr/Rosja/? Itd.), hiszpańska Naturgy Energy Group SA (Barcelona) - dawniej Gas Natural Fenosa, francuski Total oraz brytyjska Centrica LNG Co Ltd. (Windsor). Kontraktowo były to okazjonalne dostawy spotowe. Może jedna w ramach realizacji średnioterminowej umowy z Centrica? Ale powyższe ustalenia należy przyjmować z ograniczonym zaufaniem.

Trzecim wolumenowo producentem/wytwórcą importowanego przez nas LNG, z terminalu Melkøya, był norweski Equinor (poprzednio Statoil), ale niekoniecznie będąc sprzedawcą dwóch zrealizowanych dostaw po 139 tys.m3. Tu również mogło nastąpić wyręczenie w sprzedaży przez realizację średnioterminowej umowy z Centrica (?). Może ładunek(ki) był(y) też formą rozliczeń PGNiG-Equinor w ramach koncesji wydobywczych na Morzu Norweskim? Też brak pewnych ustaleń.

Ostatnim wielkościowo i realizacyjnie, z jedną dostawą (151 tys.m3), jest producent amerykański Dominion Energy, wytwarzający LNG w terminalu Cove Point. Tu o sprzedawcy tego ładunku nic mi nie wiadomo, a przypuszczenia pominę.

W ujęciu narodowym odebraliśmy 9 ładunków katarskich (65% objętościowo), 5 amerykańskich (25,5%) i 2 norweskie (9,5%). Import z Norwegii był identyczny jak w obu półroczach 2018 roku (po dwie dostawy). Dysproporcję wolumenową, poza różnicą w liczbie ładunków (Katar : reszta Świata), tworzy znaczna różnica w objętości LNG dostarczonego metanowcami klasy Q-Flex, będącymi drugą grupą największych metanowców (31 jednostek) w światowej flocie, po 14 jednostkach Q-Max i jednym FSRU powstałym na bazie Q-Max.

* * *

dostawy
łącznie
z Kataru
spoza Kataru
z Norwegii
z USA
z Sabine Pass
/ z Cove Point
w 2015-2018:
47
39
8
6
2
1 / 1
w I poł. 2019:
16
9
7
2
5
4 / 1
RAZEM:
63
48
15
8
7
5 / 2

Pierwsze półrocze 2019 można określić okresem dostaw spotowych. Mimo że spoty nie dorównały liczbie ładunków (7:9) i wielkości dostarczonego wolumenu LNG z katarskich umów długoterminowych (35%:65%), to różnorodnością źródeł LNG (3) oraz rekordową ich liczbą siedmiu w okresie 6 miesięcy (przy pięciu w całym roku 2018), znacznie wyróżniają to półrocze w historii świnoujskiego gazoportu.
Pomimo braku oficjalnych informacji, można na podstawie obserwacji napisać, że Biuro handlowe PGNiG Supply & Trading w Londynie działa i jest aktywne!
W wymiarze fizycznym, łącznie, terminal przyjął: 19,432 TWh (na podstawie oficjalnych danych publikowanych przez operatora Polskie LNG), tj. 2,918 mln m3 LNG (w wymiarze kontraktowym 1,27 mln ton), co po regazyfikacji stanowi około 1,725 mld m3 gazu ziemnego. Oczywiście, import w I półroczu 2019 jest historycznie rekordowy, jest większy o 27% od wyniku w II połowie 2018 roku (12 ładunków w tym 9 katarskich, razem 15 292 GWh). Dodatkowo: 60 dostawą przekroczono 5 000 000 ton LNG odebranego od początku istnienia świnoujskiego terminala LNG.

Wykorzystanie mocy terminala w I półroczu 2019 było na poziomie 70% mocy kontraktowej. W okresie 05.05. - 04.06., tj. po pierwszej majowej dostawie katarskiej, pomiędzy kolejnymi dwoma ładunkami z Kataru oraz przed kolejną dostawą, łącznie przez 16 dób terminal pracował pełną, zakontraktowaną mocą.
Natomiast dla całego półrocza osiągnął moc w wysokości 66% nominalnej zdolności technicznej. Jest to prawdopodobnie najlepszy procentowy wynik wśród terminali europejskich. Ale dystans od kolejnych prawdopodobnie znacznie zmalał, za sprawą bardzo intensywnych dostaw w pierwszej połowie 2019 roku do Zeebrugge, Milford Haven, Montoir i Dunkierki.

* * *

Dostawy były rozładowywane w świnoujskim terminalu w typowym czasie 1-2 dób, bez incydentów przedłużających pobyt w gazoporcie lub poprzedzających kotwiczeń na redzie np. w oczekiwaniu na poprawę warunków hydrometeorologicznych. Pomijam około 5h opóźnienia przy wpływaniu Al Utouriya, oraz intrygujący logistycznie przypadek, o którym więcej napisałem w końcowej części opracowania.
Rekordowo szybkim rozładunkiem była marcowa operacja przyjęcia norweskiego LNG z jednostki Arctic Discoverer, podczas której pobyt metanowca w gazoporcie trwał krócej od doby (!) o 20-25 min. Czas liczony brutto: wpłynięcie +cumowanie +sam rozładunek +odcumowanie +wypłynięcie. Ładunek miał typową wielkość dla norweskich dostaw - około 139 tys. m3. Mapa poniżej dokumentuje tę sytuację:


Dostawy katarskie zrealizowało 8 różnych metanowców Q-Flex, w tym wspomniany, debiutujący, Al Utouriya oraz dwukrotnie zawijający Al Nuaman. Dostawy z USA i Norwegii obsłużyły jednostki typowo czarterowane na rynku dostaw spotowych, armatorów/operatorów greckich (GasLog, Dynagas, Maran Gas Maritime) i norweskich (Höegh LNG, Knutsen OAS, Flex LNG).
Wśród 15 różnych metanowców, tylko jeden był z klasycznymi zbiornikami sferycznymi - Arctic Discoverer i zawinął do Świnoujścia po raz trzeci. Dlatego manewry wpływania i wypływania mogły odbyć się porą nocną (mapka powyżej).
Również pierwsze półrocze 2019 było szczególnie ciekawe w kontekście debiutujących zawinięć (6 jednostek, w tym tylko 1 Q-Flex) i różnorodnej konstrukcyjnie grupy metanowców, wśród nich jednostki specjalistycznej FSRU czasowo pływającej w roli trampa (Hoegh Gallant) oraz dwóch nowoczesnych gazowców LNG wprowadzonych do eksploatacji w drugiej połowie 2018 roku (Flex Rainbow i GasLog Hong Kong).
Stwierdzenie o roli trampa w odniesieniu do FSRU Hoegh Gallant nie jest bezpodstawne: na przełomie 2018/2019 zrealizował dwie kolejne dostawy spotowe, obie do Polski, pierwszą w grudniu 2018 z Cove Point drugą w omawianym półroczu, w styczniu 2019, z Sabine Pass.

Maran Gas Sparta, rano 08.06.2019 r., tuż przed rozpięciem przyłączy.

Wśród dostaw spotowych dwa ładunki wyróżniły się skrajnymi wielkościami, ustalając rekord wielkości dostawy niekatarskiej w Świnoujściu: GasLog Hong Kong (165 tys.m3), oraz bezwarunkowy rekord małości wśród wszystkich dostaw: Iberica Knutsen, ciut powyżej 128 tys. Natomiast największy ładunek w omawianym okresie dowiózł  Al Ghashamiya, prawie 214 tys.m3 (1423 GWh), będący zarazem wielkościowo 3-4 ogółem (po ładunkach 1453 i 1431 GWh).

Tuż przed wypłynięcie 08.06.2019 r. po h1000.

Ale najbardziej intrygującą dostawą w I półroczu był ładunek spotowy z Cove Point, dowieziony przez Maran Gas Sparta. Przy czym, nie źródło amerykańskiego LNG jest tu szczególne, z Cove Point była już dostawa w XII 2018 r., nie był nim debiutujący metanowiec, pomimo, że z rodowodem z Hyundai Samho Heavy Industries, a był tym nieujawniony podmiot sprzedający ów ładunek (nie mylić z producentem/wytwórcą LNG) i szczególna logistyka w kwestiach czasu:
- bardzo wczesne anonsowanie przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zawinięcia do Świnoujścia (prawie 50 dni przed!). Kto (Maran Gas Sparta) i kiedy (ETA 08.06., faktycznie 07.06.) ogłoszono 18/19.04.(!), tj. 10 dni przed zawinięciem Maran Gas Sparta do Cove Point pod załadunek! I nie ogłaszano wtedy skąd ma być ładunek!
-  bardzo długi postój na redzie Świnoujścia w oczekiwaniu na rozładunek (ponad 23 doby), od 14.05. do 07.06. Ostatecznie przyśpieszono rozładunek o jedną dobę od początkowych planów.


Podsumowując:

pierwsza połowa 2019 roku to rekordowe półrocze w liczności przyjętych dostaw, w liczbie odebranych spotów, w ilości źródeł wytworzenia, z których zaimportowaliśmy LNG oraz w wielkości sumarycznego importu. To wszystko, mimo odbioru mniejszej liczby ładunków katarskich od ich nominalnej ilości, w ramach dwóch kontraktów długoterminowych.

Wacław Sałaban, Wrocław, 01.07.2019 r.

PS A co dalej? Hmm… , rzadka to sytuacja, sporadyczna w ubiegłym półroczu, gdy po rozładunku nie było zapowiedzi kolejnej dostawy. Oczywiście, płyną ładunki Q-Flex z Zatoki Perskiej do Europy, coś płynie przez Atlantyk z Sabine Pass/Corpus Christi, a w Melkøya trwa letni marazm załadunkowy. Z uwagi na zbliżającą się sezonową zwyżkę cen na światowym rynku LNG, nie oczekuję podobnego półrocza w świnoujskim terminalu.

10 komentarzy:

 1. Propo pańskiego PS:Jeśli wierzyć portalom AIS jedynym Q-flexem z możliwością płynięcia do Świnoujścia jest AL GHASHAMIYA (na wysokości Grecji deklarujący Giblartar) oprócz niego są jeszcze MESAIMEER (deklarujący Dunkierkę),ONAIZA (ZEEBRUGGE),AL AAMRIYA(Barcelona), MURWAB (ZEEBRUGGE) Niby przez kilka lat śledzenia statków były kwiatki innej deklaracji niż rzeczywistego importera ale to jednak rzadkość

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A co z Al Ruwais - wypłynął 25.06.h2330 ?
   "Zawsze" aktualna lista zmierzających do EU jest w:
   https://www.morskosci.pl/p/5-zawiniecia-jednostek-q-flex-do-europy.html
   (lewa boczna szpalta: 4. Zawinięcia Q-Flex do Europy i Turcji)

   Usuń
  2. Fakt -mój błąd -ciekawe gdzie był i co deklarował że go kiedyś odrzuciłem jako potencjalnego dostawcę pierwszej lipcowej dostawy

   Usuń
  3. Tu i w tym błędy są ...normalnością :-)
   Światowe tuzy śledzenia przepływów LNG na rynku globalnym, śledzą dwa metanowce płynące z SP i CC. Że do EU, to wiadomo, ale gdzie konkretnie, to ...nadal brak sygnalistów - określenie wg. nowej nomenklatury ["nowomowy"! - kto to pamięta? :-) ]

   Usuń
 2. apropo 2 części pańskiego wpisu z 19:36 chyba za bardzo mnie to wciągnęło żebym przez wiedzę o punkcie 4 (jakoś -Na szczęście-do tej pory go nie zauważałem)zrezygnował z brania pod uwagę wszystkich 21 Q-flexów później eliminacji tych które nie zdążą do RAS LAFFAN w sensownym terminie,odrzut tych które skręciły na wschód i późniejsze już zdecydowanie powolniejsze odrzucanie (bo zawinął do jakiegoś portu lub jakiś deklaruje).Nie znam (ale chyba też nie chcę poznać- za duży mam z tego "FUN"-odkrywanie samodzielne jest ciekawsze) stron typu:Urząd morski w szczecinie tylko dla np. Dunkierki.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jedni zatracają się grom komputerowym, inni fascynują się śledzeniem statków i przewidywaniem ich portów docelowych :-) Ja też się w to bawię …
   Ale po kilku dotkliwych porażkach, ze 100% pewnością trafienia, że tu i tu zawinie, dopóki nie uzyskam potwierdzenia z (raczej) pewnego źródła, nie umieszczam w swoich zestawieniach przypuszczeń. Po znacznym czasie okazywało się, że pewne zawinięcia Al Khattiya/Al Safliya/Al Sahla, PEWNIE(!!!) zmierzające do Świnoujścia, kończyły się np. w Zeebrugge/Milford Haven :-) Dotyczyło to zwłaszcza znikających drugich dostaw w zimowych miesiącach.
   Udanej dalszej zabawy :-)

   Usuń
  2. Sorry za samozachwyt ale podoba mi się ostatnie moje zdanie tym bardziej ,że nie jest to niczyją(proszę wybaczyć ale nawet nie Pańską-MORSKOŚĆ poznałem później) zasługą-a zaczęło się od budowy gazoportu w Świnoujściu i mojego śledzenia postępów(nie pierwsza większa/nietypowa konstrukcja której budowę obserwowałem P.s. Nie -nie jestem budowlańcem, projektantem itp. )

   Usuń
 3. Uzupełnienie do PS:
  zapowiedzi kolejnej dostawy nie ma, ale regazyfikacja w terminalu, pełną zakontraktowaną mocą, trwa kolejną dobę. To jest niezawodnie sygnalizujący pewnik – przecież zapowiedzi mrozów nie ma :-)

  OdpowiedzUsuń
 4. AL GHASHAMIYA następna w świnujściu (sygnalizuje skagen)

  OdpowiedzUsuń
 5. Z pamięci. Uprzednio, przed 60 dostawą, Al Ghashamiya zaryczał dokąd, też przy Skale :-) Wtedy płynął do Gibraltaru (od Ras Laffan) równolegle z Al Ghariya (do Milford Haven).

  OdpowiedzUsuń

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,