sobota, 30 maja 2020

Komunikat PGNiG o podpisaniu umowy na rezerwację dodatkowych mocy regazyfikacyjnychW komunikacie zawarte są na początku propagandowe wypowiedzi pięciu „mediatorów”, trzech reprezentantów państwa i dwóch reprezentantów obu stron umowy, które to wypowiedzi należy czytać w kontekście:
monopolista (PGNiG) z zależnym (Polskie LNG) od monopolisty (GAZ-SYSTEM) podpisały umowę, a cała trójca jest spółkami skarbu państwa - wszystko w oparach fikcji rynkowej.
W tej opasłej części komunikatu jest tylko1 istotny element w ostatniej wypowiedzi nieprzypadkowego reprezentanta: „ Już za miesiąc w terminalu w Świnoujściu zostanie odebrana setna, jubileuszowa dostawa gazu skroplonego. …”. No to co?
GasLog Warsaw? Ładunek z Sabine Pass? Zawinięcie 04 lipca? Georgette Mosbacher? :-)

- - -

Cytat z dalszej, merytorycznej części komunikatu:

Zgodnie z zawartą umową przydzielona została:

 - Podstawowa Usługa Regazyfikacji w okresie od 2024 r. do 2038 r. - na poziomie 4.208.612 kWh/h w danym roku; co łącznie z obecnie zarezerwowaną mocą wyniesie około 8,3 mld m3 gazu rocznie (10 579 502 kWh/h)

- Usługa Przejściowa Regazyfikacji w okresie 2022 r. - 2023 r. - na poziomie 1.592.724 kWh/h 
w danym roku, co łącznie z obecnie zarezerwowaną mocą wyniesie około 6,2 mld m3 gazu rocznie
(7 963 613 kWh/h)

 - Usługi Dodatkowe zgodne ze złożoną ofertą, zarezerwowane w latach, w których zamówiona została Podstawowa Usługa Regazyfikacji.

Usługi regazyfikacji będą świadczone w zakresie wynikającym z nowych zdolności Terminalu, które pojawią się wraz z tzw. małą (koniec 2021 r.) i dużą rozbudową (koniec 2023 r.). …”.

Tym razem w celu pokazania skali umowy, prawdopodobnie posłużono się fragmentami zapisów z owej umowy wprowadzając różne specyficznie zapisy liczb:
- 1.000.000 to zapis dla wzrostu wartości rezerwacji mocy,
- 1 000 000 to zapis dla łącznej wartości zarezerwowanej mocy.

No cóż, pominę komentarz do tego zabiegu, w końcu operowanie: mld m3g.z. / mln m3LNG / mln ton LNG / GWh / GWh/d, jest bardzo trudne dla…humanistów (dziennikarzy, polonistów, socjologów, historyków, prawników, itd.). Ale nie bójcie się tych jednostek wymiaru :-)

No to kolejno:
- jeśli poziom wzrostu docelowego to 4 208 612 kWh/h, a łączny poziom docelowy po ostatecznym wzroście osiągnie 10 579 502 kWh/h, tzn. że obecnie zakontraktowana moc to:
10 579 502 kWh/h - 4 208 612 kWh/h = 6 370 890 kWh/h
Sprawdźmy to wykorzystując drugi zacytowany zapis:
- jeśli poziom wzrostu przejściowego to 1 592 724 kWh/h, a łączny poziom przejściowy ma osiągnąć
7 963 613 kWh/h, tzn. że obecnie zakontraktowana moc to:
7 963 613 kWh/h - 1 592 724 kWh/h = 6 370 889 kWh/h
Gdzieś wcięło 1 kWh na h! To pewnie efekt zaokrągleń. Tak, rozliczenia energetyczne dostaw są z dokładnością do 1 kWh. Ale czy w komunikacie (umowie) podane wartości nie powinny być tożsame? Roczna skala tej różnicy to „tylko”  8,76 MWh [1kWh/h x 24h x365d /1000kWh).

Dalej:
przeliczmy te milionowe liczby z komunikatu/umowy, na wzrokowo przystępne wartości, również, stosownie używane w oficjalnych statystykach GAZ-SYSTEM (Zdolność przesyłowa terminalu)
i Polskie LNG (Dane operacyjne):

- obecna zakontraktowana moc regazyfikacji:
6 370 890 kWh/h x 24h / 1000kWh / 1000MWh = 152,90136 GWh/d i jest to wartość zgodna z tabelą Zdolności przesyłowej terminalu! Natomiast wartość z przejściowego wyliczenia; 6 370 889 kWh/h = 152,901336 GWh/d jest nieprecyzyjna!

- przejściowy wzrost zarezerwowanej mocy:
1 592 724 kWh/h x 24h /1000kWh /1000MWh =  38,225376 GWh/d - zakontraktowano wzrost o 25%.

- docelowy wzrost zarezerwowanej mocy:
4 208 612 kWh/h x 24h /1000kWh /1000MWh = 101,006688 GWh/d - zakontraktowano wzrost o 66% obecnej zarezerwowanej mocy.

Końcowa weryfikacja:
docelowo łączna, zarezerwowana moc regazyfikacyjna da możliwość uzyskania przez PGNiG w roku,
253,908048 (152,90136+101,006688) GWh/d x150,15 x600 x365d = 8 349 220 256,1768 m3gz.
[1 GWh = 150,15 m3LNG; 1 m3LNG = 600 m3gz.]  W tym rachunku brak jest pomniejszenia o ratę gazu ziemnego zużytego na podgrzanie LNG.
- - -

Humanisto, można było napisać w komunikacie o podpisaniu umowy iż:

Przejściowy wzrost nastąpi o 25% mocy tzn. z 152,90 GWh/d do 191,13 GWh/d w latach 2022-2023.
Docelowy wzrost, od obecnej wartości mocy, nastąpi o 66%, do 253,91 GWh/d w latach 2024-2038.
To da możliwość docelowo uzyskania z terminalu przez PGNiG 8,3 mld m3gz. rocznie.

- - -

UWAGA: ale to nie jest przyszła zdolność techniczna regazyfikacji w terminalu!

Obecna wartość wynosi 162,75096 GWh/d, a teraźniejsza zakontraktowana, przypomnę: 152,90136.
Jaka będzie nadwyżka rezerwowej mocy, po rozbudowie o dodatkowe regazyfikatory, nie wiadomo.

Wacław Sałaban, koniec maja 2020 roku.

1 komentarz:

  1. No to wróciliśmy do PRL_u. Jest MONOPOL, są monopoliści w pseudo rynkowej krasie. Konkurencji brak. No i co mi zrobisz opozycjo?
    Podejrzewam, że taki sam mechanizm działa w przypadku magazynów gazu w Polsce.

    OdpowiedzUsuń

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,