poniedziałek, 26 października 2020

Trzy razy biłem brawo…

Trzy razy biłem brawo oraz brałem udział w owacji na wieść o śmierci władczego satrapy mającego w chwili śmierci istotny wpływ na mój byt. Czekam kiedy jeszcze raz zaklaszczę!   *****  ***

Po śmierci owego kurdupla i przy próbie ogłoszenia żałoby narodowej, będę się adekwatnie radował. Po jego zejściu będę wśród Tych, którzy będą żądać rozliczenia i zdelegalizowania jego życiowego tworu!

Niech  stwierdzenie ***** *** nabiera istotniejszego znaczenia, czyli rozliczyć i zdelegalizować organizację o mafijnym oraz bolszewicko-faszystowskim modelu, hołubiącą władczego dozgonnie satrapę, mającego pod paluchem przycisk z ponad 230 głosami przekupionych i zastraszonych ćwierćinteligentów w sejmie!


Niech cały Świat uczy się wymowy.Zero tolerancji, żadnego kompromisu, żadnego porozumienia…

W*P**R**L*Ć

Wszelaka opozycjo, tylko nie próbuj paktować z neobolszewią i zabobonem!

Wacław Sałaban, koniec października 2020 roku.

2 komentarze:

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,