poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Asklipios

Informując uprzednio o oficjalnym zaanonsowaniu tego metanowca (na końcu wpisu), wspomniałem o wielowątkowości jego debiutującego zawinięcia do Gazoportu Świnoujście. No to kolejno.

Asklipios zadebiutuje w Świnoujściu 22.08. jako 83 LNGC i przypłynie z 29 dostawą z Sabine Pass. Zastanawiające jest jego małe zanurzenie na wypłynięciu (tylko 10,8 m) po załadunku w dn.02-03.08. Również zastanawiająca jest zapowiedź nocnego wpływania w debiucie. Czyżby efekt zagęszczenia dostaw w 3-ciej dekadzie sierpnia i istotna jest nawet ¼ doby?


Na obu zdjęciach są wyraźnie widoczne elementy kształtu chrakteryzujące grupę „174”- HHI. Szczegóły innym razem.

Asklipios to nówka z 11/2021 - było już kilka zawinięć tak nowych LNGC do Gazoportu Świnoujście.
Powstał w stoczni HHI i jest reprezentantem istotnej grupy LNGC w masowo budowanej klasie„174”. 
Tu uwaga obserwacyjna: dawno do Świnoujścia nie zawijała w miarę nowa jednostka z HHI, nie należy mylić z HSHI! Stocznie Hyundai Heavy Industries i Hyundai Samho Heavy Industries są ze sobą znacznie powiązane biznesowo, ale to są dwie różne stocznie! O czym wielu pisujących o „flocie” PGNiG nie ma świadomości - w końcu Hyundai to Hyundai.

Użyte określenie istotna grupa LNGC w klasie 174tys.m3 pojemności nominalnej, jest uzasadnione:
- równoczesną budową tych LNGC w dwóch stoczniach HHI i HSHI.
Jest pewna różnorodność w tej grupie, związana nie tylko z miejscem powstania HSHI/HHI, ale też w ramach początku serii budowanej w HSHI. Podobnie było z klasą Q-Flex powstałą w stoczniach: HHI, SHI (dodatkowa niejednorodność serii) i DSME. Prawdopodobnie stroną wymuszającą obecną unifikację kadłubów w ramach HSHI i pomiędzy stoczniamiHSHI/HHI, było GTT (Gaztransport & Technigaz SA) - francuski podmiot dostarczający w masowej ilości zunifikowane zbiorniki LNG.
Również sukcesywnie poszczególne jednostki są wyposażeniowo usprawniane w nowatorskie rozwiązania techniczno-technologiczne w efekcie intensywnego postępu w czasie boomu na metanowce.
- nowością powstania: 1-sza jednostka z tej grupy została oddana do eksploatacji w 01/2020,
- licznością tej grupy: do teraz (przez 2,5 roku) powstało >30 jednostek (min 15/HHI i 16/HSHI), trwa budowa kolejnych >20 (12+10), natomiast ilość złożonych zamówień do realizacji jest spora i …tajna. Łącznie ta grupa LNGC może osiągnąć 100 jednostek!
No i:
- to jednostki tej klasy będą tworzyć naszą narodową „flotę PGNiG (raczej ORLEN-iku!)” w ramach długotrwałego czarteru od Knutsen OAS - łącznie 6 jednostek (+2 LNGC/DSME od Maran Gas Maritime).
Już w pierwszych informacjach o tym kontrakcie stulecia (w naszym mniemaniu!) i w trakcie sukcesywnego jego rozrostu na 3 raty (etapowanie 2+2+2 jednostki), bywały pewne przekłamania na temat miejsca powstania tych LNGC. Początkowo były przecieki (też z Knutsen), że pierwsze 2 będą z HSHI, ostatecznie poinformowano, że będą z HHI i tam obecnie powstają. Natomiast ostatnio hucznie ogłoszone (u nas!) rżnięcie blach na 3-cią jednostkę odbyło się w HSHI!
Tu pewne wyjaśnienie: stocznia HSHI wcześniej ruszyła z budową tej gr. LNGC, gdyż HHI na przełomie lat 2019/2020 kończyła serię metanowców typu „180”, ale w 2020 roku szybko zrównała się z HSHI w liczbie oddanych nowych „174”. 
Obecnie obie stocznie zasadniczo realizują długie serie (po 6-8 jednostek) dla poszczególnych armatorów/właścicieli. M.in. stocznia HSHI jest w trakcie realizacji 7 LNGC dla Knutsen OAS, ale wszystkie pod czarter dla Shell! To ta kwestia prawdopodobnie była powodem zamieszania z początkową lokalizacją budowy pierwszej pary pod czarter dla PGNiG. Ósmą jednostką budowaną w HSHI dla Knutsen OAS jest owa 3-cia (huczne rżnięcie blach) pod czarter PGNiG.
Przypuszczenie: prawdopodobnie rozszerzenie umowy czarterowej (była etapowana), czyli wydłużenie serii powstającej w HSHI (do 7) dla Knutsen pod czarter Shell, wykopało z HSHI do HHI pierwszą parę LNGC pod czarter przez PGNiG. Będą one pierwszymi dla Knutsen z tej stoczni! Natomiast kolejne jednostki pod czarter PGNiG będą już budowane w HSHI w ramach początkowego szerokiego zamówienia Knutsen. [więcej: stan na IX 2021]

Asklipios jest 15 jednostką oddaną do eksploatacji przez HHI i jako 29. z obu stoczni. Armatorem jest grecki podmiot Capital Gas Ship Management Corp. Jest 6 jednostką CGSMC w serii 7 LNGC zamówionych w HHI [Aristos I; Aristidis I; Aristarchos; Adamastos; Attalos; Asklipios; Asterix I] + [ Aristos I ]

Asklipios będzie pierwszym reprezentantem podgrupy „174”- HHI, który zawinie do Świnoujścia, ale nie pierwszym na Bałtyku! W Kłajpedzie był Aristidis (01/2021) w V 2022 roku (110. ogółem masowy ładunek) z dostawą deklarowaną jako import PGNiG dla Ściany Wschodniej [więcej:w dolnej części wpisu].
Z podgrupy „174” - HSHI w Świnoujściu gościł Flex Aurora [172.], ale nie był pretekstem do obecnego wpisu - mimo, że jest 3 powstałym w HSHI, to jest wyjątkiem w tej podgrupie przed pełną unifikacją kształtu kadłuba. Nie jest dobrym odnośnikiem do 3 powstających „naszych” LNGC. Podobnie nietypowe z HSHI były w Kłajpedzie: Diamond Gas Crystal i Diamond Gas Metropolis (114 i 120 masowa dostawa) - dowiozły 1,5 ładunku dla PGNiG ( ½ została w Revithoussa).

Asklipios greckiego armatora Capital Gas Ship Management pływa w stałym czarterze Cheniere. Tym samym zmiana (od 01.01.2023) wymiaru długoterminowego kontraktu z Cheniere Marketing International (formuła DES), z mizernych 0,13 (od 01.01.2019) na 1,45 mln tona/rok, spowoduje częste goszczenie tego LNGC w Świnoujściu. Dotyczy to też Aristarchos -armator CGSM/czarter Cheniere.

Wacław Sałaban, sierpień 2022 roku.

PS Od prawie roku zbieram rzetelne (pracochłonne) i potwierdzone (czasochłonne) dane o grupie/klasie: „174”-HSHI/HHI, wraz z ich aktualizacją o nowopowstające jednostki. Tak, czasochłonność procesu tworzenia tego tekstu jest porównywalna do czasu budowy takiego LNGC. Może zdążę na początek 2023 roku i przed zawinięciem do Świnoujścia pierwszego „naszego” Coś Tam Knutsen.


Co on ma na czole? Zbigniew? Zero? Ziobro? ... Zorro?

Bycie śmieciem w oczach zera, czyni z Ciebie Bohatera!

 

1 komentarz:

  1. Jednak przeczekał noc i nie wpływał. Dopiero się szykuje

    OdpowiedzUsuń

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,