poniedziałek, 26 lutego 2024

Dla obserwujących ruch do EU metanowców kl. Q-Flex/Max i Q-Fleet

W okresie od 26.01.- h2000 (Al Rekayyat ↓) do 13.02. - h0700 (Al Gharrafa ↓), czyli przez 17 i ½ doby, 6 jednostek Q-Flex (spośród 31) było bezpośrednio zaangażowanych w realizację dostaw do Polski! Do najodleglejszego klienta na NW od Kataru.

Były/są to (podkreślenie ↓ to aktualny stan podróży) realizacje historycznie od 131-szej do 136-tej dostawy katarskiej dla Terminala Świnoujście (na czerwono ↓ wyróżnienie kluczowych momentów dla powyższego ):

131. - Al Sahla /debiut           - [268.]
[Ras Laffan > przez K. Sueski > Świnoujście > Port Said > zawrócenie do Gibraltaru > LB dookoła Afryki > Ras Laffan]
03.12. wypłynął z Ras Laffan - popłynął  przez K. Sueski - rozładunek 29-30.12. - w drodze powrotnej u wrót K. Sueskiego został zaskoczony ogłoszeniem bezużyteczności Kanału, zawrócił z redy Port Said w kierunku Gibraltaru aby okrążyć LB 7/8 wokół Afryki. Był jedynym powracającym w takiej sytuacji, inne 4 popłynęły wokół bezpośrednio z terminali rozładunkowych. Powrócił do Ras Laffan 20.02. po 79 dobach, jako 2-gi (↓ wypłynął 17,5 dób przed i powrócił 7 dób po Al Gharrafa!) z 5-ciu Q-Flex które nie zdążyły powrócić kanałowo.
Część powrotna: Św.- Gibr.- Port Said - Gibr.- Ras Laffan w okresie 30.12.- 20.02. = 52 dni / 16500 Mm żeglugi z Bałtyku. Do całej marszruty powrotnej dołożył wte i wewte przez całe Morze Śródziemne! Inne ujęcia wydłużenia tej marszruty:
- odcinek powrotny: Gibraltar - Port Said - Gibraltar - LB dookoła Afryki - Ras Laffan, czyli + dodatkowo wte wewte Gibraltar><Port Said, było dystansowo pełnym okrążeniem Afryki!
- z Port Said dookoła Afryki LB do Ras Laffan płynął 33 dni (16.01.-20.02.) zamiast typowych 7 dób przez Kanał!
- łączny dystans powrotny (Św. - Port Said i dookoła Afryki LB - Ras Laffan) jest większy od dystansu… imp. LNG z Australii!
Nie był 1-szym Q-Flex powracającym dookoła Afryki ze Świnoujścia*, ale jest 1-szym w długości nadłożonego dystansu!!!  

132. - Al Gharrafa /4 pobyt   - [270.]
[Ras Laffan > przez K. Sueski > Świnoujście > LB dookoła Afryki > Ras Laffan]
20.12. wypłynął z Ras Laffan - popłynął  przez K. Sueski - rozładunek 12-13.01. - w drodze powrotnej opływał LB Afrykę bez wpływania na M. Śródziemne (jak Al Sahla↑) - komunikat o bezużyteczności Kanału dotarł po trawersie Biskajów. Tym samym z 5-ciu Q-Flex zaskoczonych na powrocie z Europy bezużytecznością, był 1-szym który powrócił dookólnie do Ras Laffan - skorzystał z zawrócenia poprzedzającego Al Sahla aż z redy Port Said. Też nie był 1-szym Q-Flex powracającym dookoła Afryki ze Świnoujścia*. Powrotną marszrutę dookólną (12400 Mm) wykonał w typowe 31 dób, natomiast całą okrężną w >54 doby. 13.02. - h0700 zacumował w Ras Laffan na załadunek, wejście nastąpiło bezpośrednio z marszu w drodze powrotnej ze Świnoujścia. W nocy 13/14.02. podczas załadunku, był jedynym Q-Flex w porcie (terminal + stocznia) i na redzie Ras Laffan! A z Q-Max na redzie był tylko Al Mayeda! Wypłynął 15.02. po krótkim (16h) postoju na redzie i płynie ponownie do Europy, ale już PB dookoła Afryki. Dokąd?

133. - Al Huwaila /9              - [273.]
[Ras Laffan > PB dookoła Afryki > Świnoujście > LB dookoła Afryki > Ras Laffan]
Płynął do Europy grupowo w 1-szej 3-ce (wypłynęły 11.01. w kilkugodzinnych odstępach) którą zaskoczyła wieść o bezużyteczności K. Sueskiego na wejściu do Zat. Adeńskiej. Jest 1-szym obecnie (nie historycznie*) który w drodze z Ras Laffan do Świnoujścia opłynął PB Afrykę. Ale będzie historycznie 1-szym dokonującym tego wte i wewte! Dopłynął do Świnoujścia po 36 dobach na rozładunek w dn. 16-17.02. Dowózkę nie realizował pośpiesznie z uwagi na kolizję terminową w Świnoujściu z inną dostawą. Powrót do Ras Laffan ETA 20.03.

134. - Al Sheehaniya /7        - [275.] - ETA 26.02.
[Ras Laffan > PB dookoła Afryki > Świnoujście > LB dookoła Afryki > Ras Laffan]
Wypłynął z Ras Laffan 21.01. jako 5-ty Q-Flex dookoła Afryki do Europy.

135. - Al Rekayyat /2            - [276.] - ETA 04.03.
[Ras Laffan > PB dookoła Afryki > Świnoujście > LB dookoła Afryki > Ras Laffan]
Był ostatnim powracającym przez K. Sueski (10.01.) i przepłynął Bab al-Mandab (16.01.) już w trakcie eskalacji wojny w tej cieśninie i na Zatoce Adeńskiej. 26.01.- h2000 zacumował w Ras Laffan na załadunek do Świnoujścia - gdy wypływał 28.01. jako 8-my Q-Flex dookoła Afryki do Europy, wtedy Al Gharafa (↑) w powrocie był na Atlantyku w okolicach równika.

136. - Al Ghashamiya /8      - [2??.] - ETA 20(?).03.
[Ras Laffan > PB dookoła Afryki > Świnoujście > LB dookoła Afryki > Ras Laffan]
Wypłynął z Ras Laffan 10.02. jako 11-ty Q-Flex dookoła Afryki do Europy.

Wydłużenie czasu realizacji dostaw katarskich do Polski do 63-65 dób (min: 31+2-ie rozładunek +30), przez marszrutę: Zat. Perska > PB dookoła Afryki > Zat. Pomorska > LB dookoła Afryki > Zat. Perska (2x po min 12,4 tys. Mm), powoduje, że do realizacji tego kontraktu (1,66 mln ton/rok, tj. min 18 ład.) Nakilat musi zarezerwować w roku 3 Q-Flex (po 5,5 podróży w roku) +4-ty na 1,5 okrężnej marszruty.
Następnym zasadniczym klientem w Europie, ale zdecydowanie z większym kontraktem (ok. 4 mln ton/rok, tj. ok. 50 ładunków) jest włoski terminal Adriatic LNG Rovigo, do którego dowózka stała się proporcjonalnie zdecydowanie dłuższa (o ok. 7/8 okrążenia Afryki) i dystansowo jest porównywalna do marszruty na Bałtyk. Obsługa tego importera wymaga 9-ciu Q-Flex.
3-cim wielkościowo i dystansowo jest francuski LNG Terminal Fos Cavaou - Fos-sur Mer. Do jego rocznej obsługi potrzeba min 2 Q-Flex.
Podsumowując, dla obsługi tych 3-ch głównych klientów europejskich, Nakilat musi oddelegować na stałe 15 Q-Flex +2 v3 na ewentualny rozkurz europejski: Zeebrugge; Milford Haven; Rotterdam +inni. Z 31 istniejących Q-Flex!

Już potwierdza to obecna zajętość Q-Flex na generalnym kierunku katarskiego eksportu na NW. Część jednostek komunikuje w AIS port docelowy już po wypłynięciu z Ras Laffan, część po opuszczeniu redy Las Palmas na Kanarach, która jest często redą zaopatrzeniową i postoju.
W trakcie redagowania tego wpisu, w dowózkę LNG do Europy wte i wewte wokół Afryki już było zaangażowane 14 (z 31) Q-Flex, w tym 4 były po rozładunku - w powrotnej drodze. Również ostatni z 5-ki zaskoczonych „za kanałem” jego bezużytecznością dopływa do Zatoki Perskiej (Al Gattara) - pozostałe 4 już powróciły do Ras Laffan, a 1 z nich ponownie zawrócił do Europy (Al Gharrafa ↑).
W tej 15-ce dostawy zrealizowało/realizuje 8 Q-Flex do Rovigo, 4 do Świnoujścia, 1 do Zeebrugge i 2 nie ujawniły terminali docelowych - może 1 nie do Rovigo i żaden z nich do Świnoujścia.

Od X-2023 żaden Q-Max nie pływał na akwenach europejskich! Zdecydowanie opanowały DW, gł. Chiny.

Al Khor - Q-Fleet (Nagasaki/1997), prawie 27-letni turbinowiec, 23.02. dopłynął do Barcelony po ¾ wokół Afryki, po 31 dobach i 2h od wypłynięcia z redy Ras Laffan 23.01. Po rozładunku 1-dobowym płynie do Kataru. [więcej szczegółów]

Tak, zawiłość tego wpisu i wielość danych, może Czytelników zanudzi i spłoszyć, ale liczę na wytrwałych Sympatyków!

Wacław Sałaban, koniec lutego 2024 roku.

* W historii katarskich dostaw na Bałtyk były przypadki takich dookólnych marszrut:
- Zat. Pomorska > Afryka LB > Zat. Perska - Al Hamla/2 w VIII-2017, po realizacji [19.]/17-tej katarskiej - powód wojna dyplomatyczna. Podczas „wojny” dyplomatycznej pomiędzy Katarem a Egiptem, sprokurowanej przez Arabię Saudyjską, w wyniku której to Katar sam ograniczył żeglugę swoich metanowców (Q-Flex/Max+ inne w okresie V-VIII 2017) przez Kanał Sueski, wożąc LNG do Europy dookoła Afryki. Jedynie pojedyncze dostawy, tj. pilne słał przez Suez-Port Said. Czyli tradycyjnie konsekwencje finansowe poniosło … Narzędzie - Egipt! 
- Zat. Perska > Afryka PB > Zat. Pomorska - Al Sadd w debiucie X-2018 z [41.]/36-ta katarska - powód nieznany - raczej zamiast postoju redowego + żegluga bez opłat kanałowych! 

To kościół rękoma kobiet wypierdolił pis z urzędu!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

szarmancko, szczerze, szczodrze, szeroko, szybko, szyderczo,